Зимна зелена сделка

Зима е - вънка вие вук. Лидерът на климатичните политики в ЕС - Германия, отново е спасен от лошите въглища и лошия природен газ.

Почти 60% от електроенергията в момента там се произвежда от тези два енергоизточника. Ако трябва да сме точни - 38% въглища и 20% природен газ.Когато спре вятъра, когато слънцето никакво го няма - на помощ идват надеждните, сигурни, но набедени за лоши и набелязани за ликвидиране от брюкселската бюрокрация.

Няма вятър и слънце = има въглища и газ. Толкова е просто. А цената невинаги е само количествена стойност.

За въглеродния отпечатък въобще няма да говоря - с тези 484 гр.CO2/KWh Германия си е един от борците за челните места във въглеродния шампионат.

А тези, които ни говорят, че Зелена сделка нямало, че още не се е случила - напротив. Тя се случва пред очите ни, просто не е официализирана с гумения печат на някой брюкселски бюрократ.

Вижте още: