Agile методологията в помощ на бизнеса

Конференция Agile Elevator: Collaboration Tools & Practices ще се проведе на 22 февруари в Planet Schwarz Tech Theater.

Иван Ланзов – Head of Agile Coaching в Schwarz IT Bulgaria. Сертифициран в Professional Agile Leadership. Професионалист с над 20 годишен опит в ръководенето на бизнес проекти. Стартира кариерата си като бизнес консултант, след което ръководи проекти на локалния и европейския пазар, като в средата на миналото десетилетие включва Agile практики при воденето на SAP проекти, и е един от първите сертифицирани в методологията SAP Activate. След това фокусът му се насочва към внедряване на Agile трансформация на екипно и фирмено ниво, плюс внедряване на OKR инициативата в Schwarz IT Bulgaria.


1. През м. февруари предстои да се проведе конференция по темата за Agile практики в България. Разкажете ни повече за това.

На 22.02.2024 в Planet Schwarz Tech Theater ще се проведе конференцията Agile Elevator: Collaboration Tools & Practices, която се фокусира върху съвременните инструменти и практики за сътрудничество. Събитието се организира от екипа на Schwarz IT Bulgaria, експерти в областта на Agile в партньорство с MURAL.

В него основни лектори ще бъдат Schwarz Agile Academy, SAP, 356labs, Росен Рашков -The Leadership Workshop, Businessmap и други.

Целта е да помогнем на хората да подобрят своите умения за сътрудничество и да бъдат по-продуктивни. Участниците ще научат за най-новите тенденции в Agile практиките и съвременните инструменти за сътрудничество. Те ще могат да се срещнат с водещи експерти в областта на живо (планираме и онлайн излъчване) по някои от следните теми:
Някои от ключовите теми, които ще бъдат обсъдени на събитието, включват:

-Как да подобрите комуникацията и продуктивността на вашия екип

-Как да използвате съвременните инструменти за сътрудничество за по-ефективно управление на проекти

-Как да внедрите Agile практики в своята организация

Конференцията се очаква да се превърне в ежегодно събитие, което да привлича хора от цял свят.

Agile Elevator: Collaboration Tools and Practices | LinkedIn

2. Как се роди идеята за това събитие/този форум?

Нуждата от споделяне на информация и опит ни подтикна да организираме Agile Elevator. Растящата популярност на Agile практиките и развитието на съвременните инструменти за сътрудничество – поради тази причина и MURAL са основния ни партньор за 2024г.

В момента има недостигът на събития, подходящи за хората, които се интересуват от Agile практики и съвременни инструменти за сътрудничество. Това е и причината да организираме събитие, което да предоставя възможности за срещи на живо и обмяна на знания и идеи.

3. Кой може да се включи и по какъв начин?

Всеки, които има интерес по темата е добре дошъл да посети конференцията- няма ограничения. Напоследък забелязвам все по-голям интерес от софтуерни инженери, продуктови мениджъри, дизайнери и бизнес анализатори. Предвидили сме различни пакети, които биха задоволили всяка нужда.

Билети може да се закупят през нашия партньор Ивентим на следния линк: https://www.eventim.bg/en/tickets/Agile-elevator-sofiya-planet-schwarz-625363/event.html

Agile Elevator Conference е чудесен начин да научите за най-новите тенденции и да се срещнете с водещи експерти в областта.

Agile методологията в помощ на бизнеса

4. Какво представлява Agile методологията и каква е ролята й в бизнеса?

Agile методологията е подход към управлението на проекти, който се фокусира върху адаптивността и гъвкавостта – откъдето идва и термина Agile. Основава се на принципите заложени в основния документ Agile Manifesto, който задава правилата за работа.

Agile методологията се прилага в широк спектър от области, включително разработка на софтуер, управление на проекти, маркетинг и продажби. В бизнеса тя се използва за подобряване на ефективността, намаляване на риска и ускоряване на времето за доставка на даден продукт и решение.

Все пак изборът на подходяща Agile методология зависи от конкретните нужди на организацията. Scrum е добър избор за организации, които се нуждаят от гъвкавост и адаптивност при разработването на нови продукти или услуги. Kanban е подходяща за тези, които се нуждаят от визуализация и оптимизация на работния поток. Scaling Agile е помага на организации, които работят по инициативи с множество свързани екипи.

5. В кои сфери може да бъде приложена?

Agile методологията може да бъде особено полезна за бизнеси, които се сблъскват със следните предизвикателства:

• Комплексни проекти с променящи се изисквания

• Необходимост за бързо пускане на нови продукти или услуги

• Нужда от подобряване на комуникацията и сътрудничеството в екипа

6. Какви инструменти използва?

Използват се различни софтуерни решения съобразени с нуждите на екипите.

Бих дал пример с Atlassian JIRA, която е платформа за управление на проекти, която подпомага екипите относно създаване и проследяване на задачи и управление на спринтове.
Atlassian Confluence е платформа за споделяне на знания, която подпомага Agile екипите относно съхранението на информация и обучение.

Azure DevOps е инструмент за управление на разработката, използван за автоматизация на разработката и мониторинг на работата плюс интеграция с други инструменти
Mural, представлява виртуална дъска за срещи и планиране, като спомага Agile екипите чрез визуализация на работата, съвместно обсъждане в екипа и управление на срещите.

7. Какво прави един Agile коуч?

Ангажиментите на един Agile коуч са доста разнообразни и предизвикателни, те обикновено работят с различни екипи и инициативи, така че ежедневните им дейности варират в зависимост от нуждите на екипа или организацията.

Ето някои от основните дейности, които може да извършва един Agile коуч:

Обучение: Agile коучовете често провеждат обучения за екипите, за да ги запознаят с Agile принципите и практики.

Консултиране: Agile коучовете предоставят консултации на екипите, за да им помогнат да преодолеят предизвикателствата и да подобрят ефективността си.

Подпомагане: Agile коучовете помагат на екипите да внедрят и прилагат Agile практики в ежедневната си работа.

8. Какви са предизвикателствата, с които се сблъсквате днес в ежедневната си работа?

Като ръководител на екип от Agile коучове в голяма международна компания, се справям с различни предизвикателства, но най-основно бих ги разделил на 3 категории:

Управление на разнообразието:

Agile коучовете са хора с различни умения и опит. Работя с екипа, за да идентифицирам техните различия и да намеря начини винаги да има интересни задачи в зависимост от конкретния човек.

Поддържане на мотивацията:

Това е предизвикателна задача, която реално изисква много усилия и ангажираност. Основния фокус е да предоставям възможности за развитие и конкретни цели за постигане.
Изграждане на екипна култура:

Agile коучингът се основава на изграждане на силна екипна култура. , която подкрепя Agile принципите и практики на трите нива на които работи всеки коуч в екипа си, в Agile общността и в организацията – на локално и глобално ниво.

Въпреки трудностите, смятам, че ръководенето на такъв екип е много вълнуващо и предизвикателно. Старая се постоянно да се уча и развивам, за да бъда по-добър ръководител и да помогна на екипа си да бъде още по-успешен!


Agile методологията в помощ на бизнеса

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...