Европейски земеделски организации искат мерки срещу неограничения внос от Украйна

Шест асоциации, представляващи земеделски производители и производители от секторите на захар, зърнените култури/маслодайните семена, птиче месо и яйца, изпратиха писма до министрите на земеделието на всички страни-членки на Европейския съюз. Те изразяват силна загриженост относно въздействието на неограничения внос от Украйна и необходимостта да се подчертае пред ЕК необходимостта от съответно адаптиране на следващите автономни търговски мерки за Украйна. Писмата са подкрепени и от Български фермерски съюз, който е член на европейската организация на земеделските производители COPA - COGECA.

Преди да навлезем в повече подробности, за нас е важно да подчертаем, че руската агресия срещу Украйна е недопустима и като ЕС е наш дълг, но и интерес като европейци, да продължим да подкрепяме украинските граждани. Ето защо ние, като производители, сме готови да дадем своя принос в усилията на ЕС да помогне на Украйна. За съжаление смятаме, че понастоящем тези усилия са несправедливо разпределени между гражданите на ЕС, като селскостопанският сектор носи непропорционална и неустойчива тежест.

Опасяваме се, че ако механизмът за неограничен внос с Украйна се запази в сегашния си вид, без да се адаптира, оцеляването на производителите от ЕС като цяло и особено на производителите на зърнени култури, маслодайни семена, птиче месо, яйца и захар ще бъде застрашено. В момента ЕК на най-високо равнище финализира текста на подновяването на споразумението с Украйна. Ето защо се надяваме, че в Съвета по селско стопанство и рибарство ще наблегнете на този изключително важен въпрос и ще призовете Комисията да предложи текст, който да позволи решение, запазващо както оцеляването на европейските земеделски производители, така и подкрепата за Украйна.

Реалността е такава, че либерализацията на търговията с Украйна оказва силно влияние върху селскостопанските пазари на ЕС. Внесените количества са се увеличили повече от два пъти за зърнените култури, маслодайните семена и птичето месо, а за яйцата - 6 пъти. Що се отнася до захарта, износът от Украйна за пазарната 2022/2023 г. се е увеличил 20 пъти в сравнение с периода преди либерализацията на търговията. Тези количества не се поемат от пазара, което оказва сериозно въздействие върху производителите от ЕС.

Тази ситуация просто стана нетърпима за много производители в съседните страни, но вече се разпространява и в останалите държави-членки на ЕС и се влошава месец след месец, като вносните количества се увеличават. Виждаме, че земеделските производители във Франция, Белгия, Германия, Австрия, Нидерландия и Испания също са засегнати все повече и повече.

Опасяваме се, че ако не се предприеме нищо в помощ на тези земеделски производители, недоволството ще нарасне и подкрепата за Украйна ще намалее като цяло. Освен това се опасяваме, че ако не разгледаме този въпрос на равнище ЕС, ще застрашим единството и целостта на единния пазар.

Ето защо се надяваме, че при подновяването на споразумението, ЕК ще предложи някои изменения, за да се облекчи тежестта върху производителите от ЕС. Не искаме да се връщаме към мерките, които имахме в Споразумението за асоцииране, тъй като производителите от ЕС са готови да дадат своя принос, ако се въведат някои мерки, които да гарантират, че тежестта им ще бъде намалена. Затова предлагаме посочените по-долу мерки, но, разбира се, сме отворени за всяко друго решение, което би имало същия ефект:

• Създаване на система, която да гарантира, че местоназначението на всички пратки украински селскостопански продукти се определя преди влизането им в ЕС, и въвеждане на система, която да гарантира, че украинските продукти достигат до това местоназначение и не се озовават другаде.

• Въвеждане на прагове за внос на всяка селскостопанска стока, подлежаща на либерализация на търговията, въз основа на средногодишната или тримесечната стойност за комбинираните години 2021 и 2022. За всички продукти, внесени над този праг, следва да се изисква да бъдат изнасяни извън ЕС, и следователно само за транзитно преминаване през територията на ЕС. Измерването на количествата ще се основава на системата за наблюдение на ГД "Данъчно облагане и митнически съюз".

Тези мерки няма да облекчат изцяло тежестта върху производителите и все още ще се изискват значителни усилия от тяхна страна, но поне биха могли да го направят по-жизнеспособно и да осигурят по-добро разпределение на усилията за подпомагане на Украйна между всички граждани на ЕС, както и да гарантират, че украинските продукти ще намерят своите традиционни пазари и извън ЕС.

Освен това би било важно да се зададе въпросът дали украинските земеделски производители наистина се възползват от тази ситуация, тъй като търговците се възползват от нея, за да предлагат много ниски цени, както добре показва това проучване на маржовете на украинските земеделски производители, публикувано от украинското министерство на земеделието:

https://minagro.gov.ua/en/news/profitability-grain-and-oil-crop-production-still-decreasing-while-exports-sea-are-slowly-recovering

https://minagro.gov.ua/storage/app/sites/1/uploaded-files/impact-of-the-war-on-agriculture-profitabilityissue-2.pdf


Вярваме, че този механизъм е конструктивен начин да се запазят търговските потоци, да се защитят производителите от ЕС, да се помогне на украинските производители да диверсифицират износа си и да се ограничи зависимостта им от пазара на ЕС.

Надяваме се, че споделяте нашата загриженост и че ще призовете Комисията да излезе с предложение, което едновременно да запази интересите на нашите производители и да осигури достатъчна подкрепа за украинските граждани.

С уважение,

От името на следните асоциации:


- AVEC - Асоциация на преработвателите на птиче месо и търговията с птиче месо в страните от ЕС

- CEFS - Европейска асоциация на производителите на захар

- CEPM - Европейска конфедерация за производство на царевица

- CIBE - Международна конфедерация на европейските производители на цвекло

- Copa-Cogeca - обединеният глас на земеделските производители и техните кооперативи в Европейския съюз

- EUWEP - Европейски съюз за търговия на едро с яйца, яйчни продукти, домашни птици и дивеч

Вижте още: