Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) България спечели първо място за зелена инвестиция Компанията бе отличена за новото производствено разширение в конкурса „Най-зелените компании на България“ 

Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) България спечели първо място в категория „Зелена инвестиция“ в Националния конкурс „Най-зелените компании на България“, 2019. Компанията получи „Зелен Оскар“ за разширението на производствената си база в Икономическата зона „София – Божурище“. Чрез него, BHTCБългария ще увеличи производствения си капацитет в производството на климатични инсталации за автомобили.

BHTC има утвърдени „зелени“ практики, а сред главните цели на компанията е постоянното усъвършенстване на производствения процес в синхрон с технологиите и водещите стандарти за опазване на околната среда.

„Зелените Оскари“ на В2В Медия са престижни награди за всяка фирма. За нас получената първа награда за „Зелена инвестиция на 2019 година“ е признание за усилията на ръководството, екипът подготвил проекта и всички нас, от мениджърите на отдели до работещите. Съвременните нови енергоспестяващи технологии и оборудване, съчетани с модерното изпълнение на строителството, системите и комуникациите и всички прилежащи площадки са гаранция, че ние сме зелена компания работеща с отговорност за опазване на околната среда и решаваща енергийните проблеми сега, а не в близко бъдеще.“, сподели Д-р инж. Павел Делчев – Експерт по Безопасност и здраве при работа и Опазване на Околната среда в BHTC България. 

BHTC България сътрудничи активно с компетентните държавни и общински институции и с всички заинтересовани страниза подобряването на околната среда. За да се гарантира спазването на високите екологични стандарти, в производствения комплекс в Божурище е внедрена Система за управление на околната среда, която съответства на изискванията на БДС EN ISO 14001:2015. Освен това в производствената база се следи и управлява въздействието върху въздуха и се извършва редовен мониторинг на всички съоръжения и тяхната пълна изправност. 

Националният конкурс "Най-зелените компании в България" отличава най-значимите постижения както на компании и неправителствени организации, така и на общини, журналисти и активни граждани, които са осъществили значими екологични проекти. 

Наградата на BHTC България идва броени дни преди официалното откриване на разширението на компанията в България. 


Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) България спечели първо място за зелена инвестиция  

Вижте още: