Кока-Кола ХБК България отново е сред „Най-зелените компании в България“Водещата бутилираща компания получи награда за устойчивите си инициативи в категорията „Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия и селско стопанство“ 

Кока-Кола ХБК България бе отличена за своите дейности, насочени към устойчивото развитие и опазването на околната среда, в престижния конкурс „Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media. Компанията спечели второ място в категория „Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия и селско стопанство“. Конкурсът се провежда за девета поредна година и оценява най-зелените компании от всички сфери на икономиката, опериращи в България. 

„За нас - Кока-Кола ХБК България, тази награда е огромно признание. Устойчивото развитие е в сърцето на всичко, което правим. Гордеем се много с постижения в сферата на екологично съобразния бизнес, като през изминалата година успяхме да спестим 29 милиона литра вода, рециклирахме 95% от отпадъците в нашите производствени центрове, намалихме теглото на опаковките си от 5 до 7 грама, инвестирахме в енергийно ефективни хладилници, с които спестихме много енергия. Най-много се гордеем с факта, че служителите ни посветиха 556 работни дни на доброволчество по каузи, в които вярват“, коментира Ива Михова-Митровска, мениджър "Регулаторни въпроси и връзки с обществеността" на компанията. 

Кока-Кола ХБК България има ясно определени годишни цели за намаляване на въздействието върху околната среда както на глобално ниво, така и в България. През 2018 г. компанията представи своите цели за устойчиво развитие до 2025 г. 

В България компанията ежегодно инвестира в дейности, насочени към намаляване на консумирането на водните ресурси, подобряване управлението на отпадъците, намаляване емисиите във въздуха и редуциране на използването на ресурси, намаляване консумацията на енергия и горива, както и в грижа за обществото. 

Комуникацията и насърчаването на отговорното отношение към природата също е основен приоритет за компанията. Най-мащабният проект в тази област е инициативата за опазване на околната среда „Моят зелен град”, която стартира през 2008 г. с цел опазването на природата в големия град. Тази година кампанията е в подкрепа на глобалния ангажимент на Системата на Кока-Кола „Свят без отпадъци“, който има за цел събиране и рециклиране на еквивалента произведени и реализирани на пазара опаковки за еднократна употреба до 2030 г. 

Националният конкурс "Най-зелените компании в България" се превърна в емблема на отговорния и екологично съобразен бизнес, като включва отличия, които са в синхрон с развиващата се бизнес среда в България, както и призове за личности, компании, общини и неправителствени организации. Конкурсът следи "зелената" корпоративна социална отговорност на компаниите, техните инвестиции, действия и каузи за по-здравословна среда

Вижте още: