Безопасно училище за поколението ZУтопия ли е безопасната институция, когато сградата ѝе на над век, а обитателите – енергични млади хора

В началото на септември от „Респонса Превент“ посетихме аристократичната 125-годишна сграда на столичното 120 ОУ „Георги Раковски“, където обсъдихме с г-жа Цветанка Тонева, директор, партньорството ни в областта на безопасността и здравето при работа. В рамките на срещата получихме конструктивна обратна връзка за нашата съвместна работа по изграждането на сигурнаизащитенаучебнасреда

  • Решение, подсказано от опита

„Респонса Превент“ е автор на цялостна стратегия за развиването на здравето ибезопасносттав образователните институции на територията на цялата страна. Продуктът „Безопасно училище“интегрира постиженията в дългoгoдишнaтa ни пpaĸтиĸa ĸaтo ĸoнcyлтaнт пo здpaвocлoвни и бeзoпacни ycлoвия нa тpyд нa вече 300 yчeбни зaвeдeния в България.

В концепцията на продукта са заложени всички изисквания на българското законодателство и Инспекцията по труда във връзка със здравословните и безопасни условия на труд. „Безопасно училище“ покрива всички международни практики и стандарти. С него консултантската компания днес е партньор на над 180 училища. 

Директорът на 120 ОУ „Георги Раковски“ сподели удовлетворението си от резултатите от петгодишно партньорство с „Респонса Превент“ и посочи, че здравето и безопасността на учениците и служителите са основен приоритет на целия екип. Тя обясни, че училищната среда не изключва напълно предпоставките за инцидентни, затова следва да бъде прецизно обезопасена. 

  • Рисковите фактори и ролята на превенцията им

Какви са предизвикателствата пред институция като това столично училище, чиято сграда се слави с над вековна история? Г-жа Тонева обобщи някои от тях: „Ежегодно се измерват рисковите фактори на работната среда, за което също разчитаме на „Респонса Превент“. Ние правим всичко възможно колегите да бъдат надлежно иструктирани за всички рискове.  Превенцията е наистина важна“. Като обобщи факторите в изграждането на безопасна и сигурна учебна среда, г-жа Тонева напомни, че за адекватнатаинформираностна родителите и учениците също се полагат ежегодни усилия.   

Директорът пожела на екипа си успешно и ефикасно сътрудничество с „Респонса Превент“. Към родителите и преподавателския колектив тя отправи пожелание за мъдрост и вдъхновение: „Това са нашите деца!“, подчерта тя.

  • „Безопасно училище“ за Поколението Z: как да покрием нормативните изисквания и да ги надрастнем 

Хората, родени след 1999 г., често се срещат в литературата под дефиницията “ПоколениеZ”. Докато се смята, че на представителите на Поколение Zотнема много по-малко време да обработват информацията, вниманието им по данни, цитирани от сп. „Форбс“, се фокусира за едва 8 секунди. Ангажирането на тези млади хора с правилата на здравословната и безопасна среда изискват проницателност и находчивост.

Нейко Нейков, управител на „Респонса Превент“, коментира: „Добавената стойностна „Безопасно училище“ не се изчерпва само с гаранцията, която този продукт дава на учебните заведения за съответствието им с нормативните изисквания по безопасност и здраве. Изначалната амбиция на продукта е с негова помощ да излезем извън пределите на трудовата медицина и да постигнем подобряване на здравето и безопасността в училище, като разчитаме на доказани практики и стандарти от цял свят.“

От „Респонса Превент“ ще посетим и други свои партньори през септември, за да ни разкажат за опита и постиженията си в развиването на сигурна и защитена учебна среда с „Безопасно училище“. 

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...