„Първата ти работа е да завършиш, а не да търсиш временни решения, за да си плащаш таксите за обучението“. Това е посланието на банката към младите хора, които искат да продължат образованието си.  Много студенти днес са принудени да търсят временна  работа, за да могат да плащат семестриалните си такси или да издържат детето си, а това често е пречка за качественото обучение.  

Затова Българо-американска кредитна банка им предлага  решение, което ще им позволи да се фокусират върху обучението си сега,  а след време това  ще им даде възможност да си намерят по-вдъхновяваща и добре платена работа, подходяща за образованието им.  Продуктът е с фиксирана лихва 4.95% за целия период на кредита, отпускан по реда на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. За него не е необходимо да доказвате доход, нито е нужно обезпечение. Единствените условия са свързани с възрастовото ограничение до 35 г. и изискването за редовна форма на обучение.  Всички студенти и докторанти, граждани на страни от ЕС, обучаващи се в България в акредитирани от Министерството на образованието и науката университети, могат да се възползват от  атрактивното  предложение на БАКБ.

Кандидатите не дължат такси и комисиони за  отпускане  и управление на кредита, както и по никакъв начин не са обвързани с условие за използване на други продукти на банката. 

Най-голямото предимство е,   че  заплащането на месечните вноски по студентския кредит започва едва след приключването на обучението. До тогава студентите не дължат нищо. Финансирането е целево и е предназначено за заплащане на семестриалните такси за обучение или за издръжка на дете, което може да бъде родено или осиновено по време на обучението. 

Студентският кредит от БАКБ се отпуска по линия на държавната програма за кредитиране на студенти и докторанти, съгласно подписания договор с министъра на образованието и науката. Най-често финансиране  по тази програма търсят студентите от специалностите „Медицина”, „Архитектура, строителство и геодезия“, „Икономика” и „Право“, „Информатика и компютърни науки“. Преобладават кредитите за заплащане на семестриални такси. По-голяма част от отпуснатите  до момента студентски кредити са  с цел придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“, но интерес към него проявяват и кандидатите за степен „магистър“ и „доктор“.

С лихва от 4.95% БАКБ предлага най-изгодните условия за кредитиране на студенти и очаква засилен интерес към този продукт. Заявленията могат да се подават лесно, бързо и удобно във всеки офис на БАКБ, както и онлайн на https://www.bacb.bg

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...