BHTC България с два сертификата за най-високи стандарти в областите здраве и безопасност при работа и опазване на околната средаНа официална церемония в базата на Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) България в Божурище, бяха официално връчени новите сертификати на интегрираната система по „Здраве и безопасност при работа (ISO 45001:2018)“ и „Опазване на околната среда (ISO 14001:2015)“ /Health and Safety at work & Environmental protection Integrated Management System (HSEIMS)/. Управителят на BHTC България Мартин Ниланд получи двата сертификата от управителя на сертифициращата компания AQ Cert Кирил Кехайов и управляващия директор Борис Стоянов.

От името на ръководството на BHTC по повод връчването на двата сертификата благодари д-р инж. Павел Делчев – мениджър на Интегрираната система HSEIMS, експерт Безопасни и здравословни условия за работа (БЗР) и Опазване на околната среда (ООС): „Сертификатите ни задължават да продължим още  по-усърдно дейностите по възходящото развитие на компанията и да реализираме на практика нашите цели и задачи в тези области. Радвам се, че колективните ни усилия с подкрепата на управителя на BHTC г-н Мартин Ниланд, мениджърите на отдели и всички колеги се увенчаха с успех. Без екипната работа бе немислимо да преминем одитите без забележка и несъответствие. Готови сме догодина да вдигнем още по-високо летвата, защото, уверен съм, с този колектив можем да постигнем всичко!“

Работата по изпълнението на стандартите, заложени в интегрираната система HSEIMS включва осигуряване на безопасни и здравословни условия за работа; предотвратяване на свързани с работата наранявания и заболявания; осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда и БЗР; постоянно подобряване опазването на околната среда чрез управление на отпадъците, на въздействията върху въздуха с помощта на периодичен мониторинг и поддръжка на съоръженията, контролирано потребление на ресурсите – ел. енергия, газ и азот, както и чрез усилия, насочени към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци.

От своето стъпване в България BHTC се стреми да израства не само като технологичен лидер в областта на автомобилната индустрия у нас, но и като образцов работодател и компания, която системно работи за опазване на околната среда в района, където се намира производствената й база.

Вижте още: