България и Северна Македония подписаха първа в историята електронна декларация за сътрудничество в областта на е-управлението

Двете държави ще си партнират в областта на електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация

Декларация за сътрудничество в областта на електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация подписаха днес, 4 април, минисърът на електронното управление на Република България - Божидар Божанов и Адмирим Алити, министър на информационното общество и администрацията на Северна Македония. Документът за сътрудничество е първият такъв, подписан електронно.

„Декларацията е една от многото стъпки в нашата съвместна работа с Република Северна Македония. Искаме да постигнем много повече и да видим реални резултати“, коментира министър Божанов по време на подписването. „Ще си сътрудничим и ще постигнем значителни резултати от нашата съвместна работа“, обяви от своя страна министър Адмирим Алити.

В рамките на подписаната Декларация за сътрудничество, двете страни ще споделят добри практики и ще обменят опит между централните органи на държавната власт в областта на стратегическото планиране на електронните удостоверителни услуги и електронната идентификация, програмирането, управлението и изпълнението на програми по инструментите на Европейския съюз за външна помощ.

Целта е да се изгради административен капацитет в партниращите институции.

Документът предвижда още, да се проучат възможностите за сключване на меморандум, имащ за цел уреждане на отношенията, свързани с взаимното признаване на електронните удостоверителни услуги, предоставяни от доставчиците на удостоверителни услуги в България и Северна Македония.Така на практика електронно подписани документи от граждани в България и в Северна Македония ще бъдат взаимно признавани в двете страни.

Създава се съвместна работна група от представители на двете страни, на ръководно и експертно равнище; ще се провеждат обучения, семинари, експертни работни групи, както и учебни посещения в областите на сътрудничество, обмен на информация и документация.

Подписаната от министър Божанов и министър Алити Декларация, не засяга международни споразумения и други поети задължения на двете страни, както и такива, произтичащи от членството на България в Европейския съюз.

Вижте още: