Стамен Янев и Авиноам КатриелиИзпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции (БАИ) Стамен Янев и президентът на Двунационалната търговска камара БЪЛГАРИЯ-ИЗРАЕЛ Авиноам Катриели се срещнаха на 26-ти януари в сградата на Българо-Израелската търговска камара във връзка с подписване на Споразумение за  сътрудничество.

Очаква се то да се превърне във важен механизъм за стимулиране и подкрепа на бизнеса в Република България и държавата Израел и да бъде основа за развитие на близки търговски отношения, както и да доведе до нарастване на двустранните инвестиции.

Споразумението за сътрудничество предвижда активно взаимодействие между двете организации относно привличане на инвестиции и обмен на информация за потенциални бизнес-партньори (предприятия от България и Израел). Също така се предвижда обект на сътрудничество да бъдат инвестиционни проекти (действащи и планирани), публични статистически данни, анализи, резултати от пазарни изследвания, както и информация относно държавни регулаторни мерки.

Споразумението за сътрудничество предвижда също така двете организации да работят съвместно за развитие на устойчивата икономика и да си партнират в разработването на проекти и програми, свързани с публично-частно партньорство. Взаимното предоставяне на информация за бизнес форуми и изложения ще бъде допълнителна крачка към взаимното привличане на инвестиции от двете държави.

БАИ и Двунационалната търговска камара България-Израел се ангажираха да анализират периодично резултатите от сътрудничеството в рамките на подписаното споразумение, да обменят информация за постигнатия резултат и да развиват нови предложения за повишаване качествения обмен на знания между двете организации.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...