Дни на бизнеса - България в Черна гораПървата по рода си среща на бизнеса в двете държави ще се проведе в средата на ноември и е организиран от новосъздадената Българо-черногорска търговско-промишлена палата

На 11, 12 и 13 ноември 2019 г. в столицата на Черна гора Подгорица ще се проведат първите ДНИ НА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНА ГОРА, които ще срещнат представители на различни бизнеси от двете държави. Организатор е Посолството на България в Черна гора, а основен партньор Българо-черногорската търговско-промишлена палата - БЧГТПП, която бе създадена в края на септември. Инициативата е със съдействието и подкрепата на Българската търговско-промишлена палата БТППП и Българската стопанска намара (БСК).

Приемете моите поздравления за учредяването на Българо-черногорската търговско-промишлена палата в България. Посолството на Република България в Черна гора е на разположение за съдействие и приемането на делегация от български фирми, които да посетят Подгорица и да осъществят контакти с представители на Търговската камара на Черна гора и реални търговски и други бизнес партньори!“ – се казва в официалното писмо от Н.Пр. Меглена Плугчиева, посланик на Република България в Черна гора.

Събитието отваря големи възможности пред българските производителите да се възползват от безплатна търговска площ в най-големия търговски център на Подгорица - Delta city. Посолството на Република България в Черна гора също така  ще осигури съдействие за разпространяване на информация и осигуряване на реклама чрез черногорските медии, вкл. черногорското национално радио и телевизия. Ще бъдат информирани още: Търговската камара на Черна гора, съответните браншови организации и търговските вериги. Целта е участниците да имат възможност за осъществяване на ползотворни контакти и търговски разговори.

„Дните на България в Черна гора“ са отлична възможност родните марки да се представят на този пазар, който тепърва ще открива конкурентните предимства – заяви Надежда Ванева, председател на БЧГТПП. – Благодарим много за съдействието и отзивчивостта на Посолството на Р България и лично на д-р Плугчиева. Създадохме сдружението, виждайки възможностите за нови хоризонти пред българския бизнес и за изграждане на устойчиви взаимоотношения между двете балкански държави. Основната ни мисия е да подпомогнем утвърждаването и разширяването на търговско-икономическото, научно-техническото и културното сътрудничество между стопанските организации на Република България и Република Черна гора“ – допълни тя.

През изминалата седмица представителите на УС на БЧГТПП - Надежда Ванева, Юлиян Ефтимов и адв. Валентин Савов бяха приветствани с успешното начало на тази мащабна  инициатива в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). В среща с Цветан Симеонов, председател на БТПП, те акцентираха върху многото възможности за надграждане на сътрудничеството между България и Черна гора. Разгледан бе неизползваният потенциал в двустранните търговско-икономически отношения между България и Черна гора, както и секторите от взаимен интерес, сред които хранително-вкусова промишленост, винопроизводство и туризъм.

Благодарим на Цветан Симеонов за готовността на БТПП да окаже пълна подкрепа на дейността ни по присъединяването ни към Клуба на смесените и чуждестранни палати към БТПП. Като независимо и неправителствено сдружение фокусираме дейността си към подпомагане и защитаване на стопанските интереси на своите членове. Целта ни е с приноса ни към коректно и етично икономическо сътрудничество между нашите две страни да създадем неоткрито поле за партньорства за родни и черногорски компании“, допълват от Българо-черногорската палата. 

Дни на бизнеса - България в Черна гора 

 

Вижте още: