Докумастер: стъпка към електронното правителство е единният стандарт за работа с документиДокумастер, бързо развиваща се норвежка софтуерна компания, представи добри практики и работещи решения от Норвегия в сферата на дигиталното управление и съхранение на документи. На семинара присъстваха специалисти от държавната администрация и представители на частния сектор.

Андерш Йонсен, изпълнителен директор на компанията, и Димитър Узунов, неин съосновател и технически директор, разказаха за пътя, който Норвегия е изминала, за да се превърне в една от най-развитите в дигитално отношение държави, предоставяща огромен набор от електронни услуги на своите граждани. Според Димитър Узунов, за да се върви с по-бързи крачки към формирането на ефективно електронно правителство в България, страната ни може да почерпи опит от Норвегия и като основополагаща стъпка да въведе единен стандарт за управление и архивиране на документи в държавния сектор.

В Норвегия подобен стандарт, наречен Noark, е създаден през далечната 1984 г., а от началото на новия век е задължителен за всички държавни институции. Той се развива и до днес и спомага за по-добрата съвместимост между софтуерните системи в държавните институции, за по-лесното осигуряване на публичен достъп до документи, за дигитализацията на хартиени архиви, и най-вече за разработването на ефективни електронни услуги, пестящи време както на гражданите, така и на служителите в администрацията.

Специалистите от Докумастер отбелязаха още, че са оптимисти за изграждането на добре работещо електронно правителство, но държавните институции в България трябва да обединят усилията си и да се стремят да предоставят все повече и по-качествени електронни услуги и то през единен електронен портал. Димитър Узунов коментира, че със сигурност, както и в Норвегия, това няма да се случи светкавично. С нужната мотивация, стратегическо мислене и адекватно финансиране, резултатите ще бъдат налице.

Вижте още: