Кофас: Въпреки възстановяването на икономиката в Китай, съществуват кредитни рискове за някои секториТова стана ясно от проучване на Кофас във връзка с корпоративните плащания в Китай за 2021-ва

Китайската икономика отчете растеж от 2,3% през 2020 г. Кофас очаква БВП да се повиши до 7,5% през следващата година или това ще бъде най-бързият темп на покачване от 2013 г. насам – значително над минимума от 6%, определен от властите. Подобен икономически растеж би трябвало да доведе до по-малко забавени кредитни плащания от страна на компаниите, но в ситуация на световна пандемия и криза, възстановяването на отделните сектори е неравномерно, а това създава несигурност в бизнес средата. 

От друга страна фирмите се възползваха от мерките за финансова подкрепа от правителството през миналата година, като тенденцията продължава и през 2021 г. В тази връзка експертите по кредитно застраховане от Кофас очакват увеличение на финансовите задължения и фалити през тази година, особено сред секторите, които са натрупали по-високи рискове за паричните потоци през 2020 г. в условията на забавяне на растежа на кредитите.

„Докато пандемичните последствия създават несигурна среда и устойчивото икономическо възстановяване далеч не е гарантирано, китайските фирми са оптимисти за бизнес перспективите – 73% от респондентите смятат, че бизнес средата ще се подобри през тази година. Много фирми очакват по-добри резултати от продажбите и подобрени парични потоци през 2021. Въпреки това, проучването показва, че кредитните рискове се натрупват в конкретни сектори – делът на фирмите в строителството и енергетиката, които отчитат свръхдълги закъснения на плащанията (над 180 дни) в размер над 10% от годишния оборот се удвои през 2020 г. до над 60%.“, сподели Бернар Ау, ​​икономист за Азиатско-Тихоокеанския регион в Кофас.

Кофас: Въпреки възстановяването на икономиката в Китай, съществуват кредитни рискове за някои сектори

„Близо 25% от фирмите по света се характеризират като „зомби компании“ поради финансовите помощи от правителствата. Но ако ги изолираме от общата картина, те няма как да се определят като пълнокръвно функциониращи. В днешната ситуация доверието между контрагентите е сравнително ниско и кредитните взаимоотношения са по-сложни от преди началото на пандемията. Ето защо бизнесът в България трябва да е достатъчно гъвкав, за да бъде конкурентоспособен не само на европейския, а и на глобалния пазар“, сподели Пламен Димитров, управител на Кофас България

През 2020 г. по-малко компании в Китай са имали закъснения в плащанията си – 57% от анкетираните съобщават за просрочване на задълженията за разлика от 2019 г., когато са били 66%. Този спад най-вероятно е свързан с правителствената политика за смекчaване на въздействието на пандемията върху икономическата дейност, което включва данъчни облекчения, гаранции на заеми и ниски лихви върху тях. Най-големите спадове се отчитат в отраслите на дървообработка, фармацевтика, транспорт и ИКТ. Няма промяна в търговията на дребно, докато в строителството се наблюдава увеличение на просрочените плащания.

Кофас: Въпреки възстановяването на икономиката в Китай, съществуват кредитни рискове за някои сектори

В своите прогнози за 2021 г. експертите от Кофас очакват увеличение нанеизпълненията на корпоративни задължения и несъстоятелност до края на годината, особено в сектори, които са натрупали по-високи кредитни задължения през 2020 г., сред които строителство, енергетика и търговия на дребно.

Целият доклад от проучването на Кофас можете да видите тук.

Вижте още: