Приблизително 7 млн. служители се очаква да повишат своите компетенции или да бъдат преквалифицирани, сочи съвместно проучване на Accenture и BusinessEurope

Ускорените инвестиции в дигитализация и устойчивост, познати още като „Двойна трансформация“, биха могли да съдействат за разкриването на до 5,7 млн. нови работни места повече в цяла Европа до 2030 г. Този ръст е очакван най-вече в секторите: промишлено оборудване, високи технологии, софтуер, комунални услуги, автомобилен сектор, науки за живота, медии и комуникации. Това сочат резултатите от съвместно проучване „Новата зора на Европа – Преоткриване на индустрията за бъдеща конкурентоспособност“, проведено от глобалната технологична компания Accenture и Конфедерацията BusinessEurope.

Докладът показва, че европейските бизнеси ускоряват инвестициите в технологии, устойчивост и работна сила. 9 от 10 компании на Стария континент (88%) планират да увеличат инвестициите си в практики за дигитална трансформация и устойчивост тази година. За сравнение, само 58% от тях увеличават инвестициите си в тези области през 2020 г. В допълнение, те поставят сериозен акцент върху преквалифицирането на работната сила. Над 3/4 от анкетираните /86%/ планират да повишат компетенциите или да преквалифицират своите служители в следващите три години, за да са в крак с нуждите на компанията. Приблизително 7 млн. служители в региона биха могли да бъдат част от тези инициативи за повишаване на квалификацията или преквалификация.

Макар преди появата на Covid-19 Европа да поддържа темпото на ръст на развитие и пазарен дял, сходно с други региони в света, кризата е довела до сериозни промени. В резултат от пандемията, се очаква възстановяването на европейските бизнеси да отнеме поне шест месеца по-дълго, в сравнение със страни в Азия, Тихоокеанския регион и Северна Америка. Въпреки това, проучването отбелязва, че Европа се намира в добра позиция за използване на бъдещите възможности за развитие, благодарение на ключовите индустрии, в които има водеща роля. 

„Въпреки че кризата, причинена от Covid-19, все още не е зад гърба ни, е налице спешна нужда за бизнесите да се подготвят за своето възстановяване, но и да преосмислят стратегическите си приоритети, за да запазят позицията си на глобални лидери или да се превърнат в такива,“ казва Жан-Марк Олание, изпълнителен директор на Accenture в Европа. „Пред Европа стои уникалната възможност да бъде лидер в пост-пандемичната икономика. Постигането на тази задача ще изисква инвестиции днес – в правилните технологии и екосистеми. Но най-вече – инвестиция в хората. Това е начинът, по който е възможен бъдещ растеж и създаване на работни места.“

Инвестицията в предимствата на европейските бизнеси има потенциал да доведе до успешно стимулиране на заетостта на Стария континент в краткосрочен план. За да се случи това, Европа трябва да засили своята глобална лидерска позиция в областта на автомобилния сектор, потребителските стоки и услуги, комуналните услуги и химическата промишленост и да развие и надгради своя потенциал в областта на космонавтика и отбрана, науки за живота, медии и комуникации. Възможности за развитие съществуват и в други сектори, като индустриално оборудване, софтуер и технологии, но там са необходими допълнителни инвестиции в иновации и ускоряване на трансформацията в посока дигитализация и устойчивост.

Докладът на Accenture и BusinessEurope включва запитване на 700 бизнес ръководители на висока мениджърска позиция в 13 държави и 11 индустрии в Европа. Според 66% от тях, технологичните инвестиции трябва да са с основен фокус върху изкуствения интелект, за 58% най-приоритетни са 5G и6G технологиите, за 52% - облачните технологии, а за 34% - батериите от следващо поколение (34%). На въпроса как дефинират областите с високи темпове на растеж, 55% от тях споменават умнотопроизводство, 50% - цифровото здраве, 46% - умна мобилност, 33% - енергийния преход.

Европейските правителства и институциите на ЕС също играят решаваща роля в подкрепа на утвърждаването на глобалните лидери в Европа в ключови индустрии, както и за създаването на работни места в региона. Докладът идентифицира пет области, в които европейските бизнеси очакват институциите на ниво ЕС да предприемат действия. Те включват:

- Изграждане на работна сила от следващо поколение – надграждане на системите за образование и обучение чрез насърчаване на талантите в екипите и подобряване на най-необходимите умения, в подкрепа на цифровата грамотност, ученето през целия живот и професионалното образование.
- Предприемане на стъпки, които правят дигиталната трансформация и прехода към устойчива икономика възможни – планиране и въвеждане на обща технологична инфраструктура (5G, облачни технологии, Интернет на нещата, изкуствен интелект) и подкрепа на усилията в посока декарбонизация на енергийния сектор. Очаква се създаването на регулаторна рамка, благоприятна за инвестиции и иновации – например, чрез намаляване на правната фрагментация и бюрокрация и по-нататъшно развитие на пространства за тестване на иновативни продукти, услуги, бизнес модели и нововъзникващи технологии.

- Подкрепа на развитието на индустрии с висок потенциал – чрез инвестиции в научни изследвания и иновации, възприемане на политики в подкрепа на развитието на иновативни индустриални екосистеми и създаване на публично-частни партньорства.  

Проучването е проведено в периода март-април 2021 г. и обхваща компании с годишни приходи над 500 мл. щатски долара, 50% от които – с приходи над 10 млрд. щатски долара. Те обединяват представители на секторите: космонавтика и отбрана, авиационна и автомобилна индустрия, транспорт, медии и комуникации, потребителски стоки, енергетика/ комунални услуги, банково дело и застраховане, промишлени стоки и оборудване, фармацевтика/ биотехнологии и науки за живота, търговия на дребно, софтуер. Сред представените държави са Белгия, Франция, Германия, Италия, Ирландия, Нидерландия,скандинавските страни, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Докладът включва и анализ за прогнозиране на създаването на работни места, проведен в сътрудничество с Oxford Economics. Повече информация можете да намерите в корпоративния сайт на Accenture.

Вижте още: