Компаниите увеличават бюджетите си за софтуер и засилват интереса си към ИИ

Сериозни намерения за увеличаване на разходите за софтуер имат водещи фирми в редица сектори. Това става ясно от ново проучване на G2, проведено специално по този въпрос сред бизнеси по целия свят, които закупуват и използват различни компютърни технологии за своята дейност. Наблюдава се също все по-голямо желание за внедряване на изкуствен интелект под някаква форма в работния процес.


Компанията G2, предлагаща решения за управление на разходите за софтуер, съобщава, че продуктите с функционалност за изкуствен интелект (особено големите езикови модели) са сред първите три най-бързо развиващи се софтуерни звена в над 2000 категории, които се проследяват. Цели 78% процента от над 1700 респонденти в проучването на G2 казват, че се доверяват на точността и надеждността на базираните на AI решения, като само 2% твърдят, че изобщо не им вярват.

Разходите се увеличават, също както и оптимистичните очаквания

Намеренията на фирмите са категорични, въпреки страховете от технологичното отдръпване, които стоят на дневен ред. 49% от анкетираните са сигурни, че ще увеличат разходите си за софтуер още тази година, докато едва 9% биха ги намалили. Изпълнителните директори са най-оптимистични по отношение на разходите през 2023 и 2024 г., според доклада, в който се казва, че главните ръководители предвиждат по-високи разходи, отколкото служителите на висше ниво (мениджъри, директори, индивидуални сътрудници) и служителите на начално и средно ниво.

За повечето фирми AI функционалността е основа, а не допълнение

Проучването установява, че генеративният изкуствен интелект е решаващ при определянето на решенията за покупка на нов софтуер. По-малко от 5% от ръководителите твърдят, че AI функционалността изобщо не е важна. Над 84% вярват или „силно вярват“ на надеждността и точността на базираните на AI решения, а за 88% е важно те да бъдат компонент на всеки софтуер, който купуват в бъдеще.

Авторите на проучването допълват, че ролята на правните отдели в решенията за покупки ще нарасне, „тъй като генеративните AI продукти увеличават необходимостта от юридическо участие“. Трябва да се вземе предвид факта, че фирмите ще трябва да бъдат отговорни както за това как се ползват данните, така и за резултатите, които може да включват проблеми като неволно нарушаване на авторски права.

Джеймс Робинсън, заместник CISO в глобалната компания за киберсигурност Netskope, казва, че вижда прилики между бързото разработване на лекарства за COVID и безпрецедентната
скорост на приемане на генеративни AI продукти. Според него трябва да има подобно ниво на прозрачност в отношенията доставчик-клиент, когато става въпрос за определяне как и двете страни ще подходят към политиката за ИИ. „В нашия случай клиентите искат от нас да направим повече около рамките за управление на AI и как правим собственото си използване на тези технологии безопасно“, посочва Робинсън.

„Трябва да определим как да направим [приемането на AI] по-малко бреме за бизнеса, както по отношение на защитата на моделите от пристрастия, така и защитата на самата информация“, добавя експертът, отбелязвайки, че пристрастията са критичен проблем. „Един въпрос, който първо трябва да бъде разгледан, е дали клиентът въвежда пристрастия или не. След това продавачът поддържа ли отклонението, въведено от данните, които обучават модела, или клиентът поема отговорността?“.

Сигурността има нови измерения

Понякога бизнес натискът оставя процедурите по сигурността извън обсега на служителите. Някои компании открито са посочили, че са пренебрегнали извършването на оценка на сигурността, като повечето от тях са го направили, защото „е трябвало да действат бързо, за да покажат резултатите от софтуера“.

54% от анкетираните заявяват, че са закупили софтуер, който не е нито одобрен, нито проверен за сигурност от IT или InfoSec. Въпреки това, 40% посочват, че правните им отдели са били в синхрон с процеса, като този процент скача до 55% в страните от EMEA поради техните по-строги цифрови разпоредби.

Друго интересно наблюдение е, че над три четвърти от анкетираните бизнес лидери посочват, че избират да работят с по-малко доставчици на софтуер, а цели 84% предпочитат един цялостен продукт пред множество отделни инструменти. Когато обаче са наложителни множество решения, 78% предпочитат да купуват допълващи се продукти от доставчиците, с които вече работят.

Компаниите увеличават бюджетите си за софтуер и засилват интереса си към ИИ

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...