Открит е вторият етап на мярката за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради

Започна подготовката и подаването на документи по втория етап на подмярката за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд от Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

По процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ вече може да се кандидатства, а насоките са публикувани в сайта на ресорното министерство, както и в портала ИСУН 2020.

Крайният срок за кандидатстване е 16 януари догодина, като финансирането по процедурата са в размер на 282 470 400 лева с ДДС. Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ. Всяко сдружение на собствениците е необходимо да осигури самоучастие чрез собствен финансов ресурс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта.

Документите за кандидатстване се подават пак чрез общинските или районните администрации. Могат да участват всички многофамилни жилищни сгради у нас, управлявани по реда на ЗУЕС и проектирани преди 26 април 1999 г.

Целта е постигане на по-добри енергийни характеристики на многофамилните жилищни сгради и достигане на клас на енергопотребление „В“. Цели се и намаление на енергийното потребление у нас, редуциране на емисиите на парникови газове, 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от жилищния сграден фонд, намаляване на енергийната бедност чрез по-ниски разходи за енергия, подобряване на условията и качеството за живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Вижте още: