1449087На събитието бяха представени най-актуалните икономически тенденции, данни на банката за МСП сектора и  решения за неговото финансиране

Над 350 предприемачи и представители на малки и средни предприятия се включиха в конференцията „Пощенска банка среща бизнеса“, която се проведе в Гранд хотел София. На събитието мениджърите на банката и водещият икономист Лъчезар Богданов от Industry Watch представиха глобалните предизвикателства пред нас и най-актуални икономически тенденции, както и данни на банката за МСП сектора и решения за неговото финансиране. Сред официалните гости бяха Димитър Шумаров, изпълнителен и главен финансов директор на Пощенска банка, и Димитър Герджиков, мениджър „Бизнес развитие“ в управление „Банкиране малък бизнес“. Те разказаха за участието на финансовата институция в национални и европейски програми за стимулиране на малкия бизнес.

„За нас в Пощенска банка е изключително важно да сме доверен партньор и да помагаме на предприемачите от всички райони в страната в задачата да развиват бизнеса си в България. Икономическата активност на населението в София и региона е традиционно висока, а заетостта обичайно по-висока от средната за страната. Наблюдаваме подобрение и в други региони на страната и отчитаме този фактор. С цел да бъдем по-близо до нашите клиенти през годините непрекъснато развиваме клоновата си мрежа от специализирани центрове, в които над 150 наши експерти консултират нашите клиенти предприемачи, като им предлагаме не само отлично обслужване и индивидуален подход, а цялостни решения, съобразени с техните нужди и предизвикателствата на средата“, коментира Димитър Шумаров.

В отворена дискусия представителите на банката консултираха представителите на малкия бизнес за процесите при фирменото финансиране и споделиха с тях своите съвети за успешната реализация на инвестиционни проекти.

„В нашата банка предлагаме пълен набор от продуктови решения − от стандартните, като кредитиране и трансакционни услуги, до пакетни продукти за различните сектори, с които бизнес клиентите ни могат да оптимизират разходите си. Това, което ни отличава, е, че винаги подготвяме продукта заедно с клиента, за да е възможно най-удобен за него и да подкрепя конкретните му цели“, коментира Димитър Герджиков, мениджър „Бизнес развитие“ в управление „Банкиране малък бизнес“ в Пощенска банка.

В своето изказване той допълни, че приетите широкообхватни мерки по паричната политика осигуряват благоприятни условия за финансиране. Качествените проекти се увеличават и очакванията са през 2018 г. да има още по-добри проекти с бизнес потенциал. Наблюдава се умерено раздвижване при бизнес кредитирането, като експертът на банката прогнозира, че то ще продължи да расте − темпът плавно ще се засилва и през тази и следващата година.

Като гост-лектор икономистът Лъчезар Богданов направи преглед на последните развития в глобалната, европейската и националната икономика, като представи на присъстващите актуален макроикономически анализ за състоянието на икономиката в нашата страна. Сред акцентите бе динамиката на външната търговия на България, включително износът на стоки и услуги, които отчитат стабилен ръст през 2017 г. В обмена с основния търговски партньор – Германия − се наблюдава съществен ръст на износа на електрическо оборудване и машини. Основен двигател на икономическия растеж остава нарастването на производителността на труда.

 

В същото време работната сила започва да „застарява“. През втората половина на 2017 г. над 53% от работещите са на възраст от 35 до 54 г., като процентът на младите хора спрямо предходни години намалява до едва 26%. „Прегряването на пазара на труда“ се усеща още по-силно. Увеличават се разходите за труд с 21% в обществения сектор и с 19% в частния. Наблюдава се и промяна в търсенето на кадри в някои от секторите. В доклада на Лъчезар Богданов бе подчертано, че най-много има нужда от специалисти в IT сектора, здравеопазването, образованието и промишлеността, за сметка на отрицателно търсене на хора в досега силните сектори като строителство, издателска дейност, радио и телевизия, хотелиерство, държавно управление и операции с недвижими имоти.

 

Експертите подчертаха, че според данните на Министерство на финансите едва 6% от инвестициите в дълготрайни активи в икономиката се финансират с европейски средства през държавния бюджет. Изцяло зависими от финансиране по европейски програми са сектори като транспорт (почти 100%), благоустройство (над 70%), околна среда (над 65%) и селско стопанство (60%). От обсъдените данни на конференцията стана ясно още, че цените на жилищата през втората половина на 2017 г. са се увеличили с близо 10% спрямо година по-рано. Разрешенията за строеж – индикатор за очакваните инвестиции в нови жилища – започват да доближават предкризисните стойности в някои от големите областни центрове, като за София нивото вече е 93% от пика през 2008 г. 

Вижте още: