Общински експерти стават инвеститориУчастниците в кръглата маса „Ролята на местните власти за насърчаване на културните и творчески индустрии“, която се състоя днес в София, предлагат методология за инвестиционно оценяване на проекти и събития в културните и творчески индустрии.

Те обсъдиха резултатите от теренното изследване на фондация „Каузи“ и решиха доказаната в община Лондон методология да бъде представена пред Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие на Столична община и да се насърчи прилагането й от общинските служители в районната администрация

Самото теренно изследване показва, че въпреки наличието на модерни общински стратегически документи (напр. Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София 2016-2020 г.) понятието „креативни индустрии“ или „културни и творчески индустрии“ (КТИ) все още не е обособено и е слабо разпознаваемо от общинските служители. В допъление, КТИ експертите и служителите в общинската администрация имат различни гледни точки относно ролята на администрацията и често те се изразяват в „свръхочаквания“ към общината.

За повишаване качеството и броя на добрите практики организаторите предлагат още:
  • Разширяване на гражданското участие и прозрачността
  • Опростяване на регулациите и режимите
  • Въвеждане на електронно управление на ниво общинска власт
  • Въвеждане на уведомителен, а не разрешителен режим
  • Събиране на регулярна информация за сектора, включително статистическа такава
  • Въвличане на повече от една институция по даден приоритет.

Кръглата маса е финално събитие по проект „Местните власти – активен партньор за развитие на CREATIVна София“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2016, в партньорство с ОКИ Столична библиотека. Тя е част от поредица обществени дискусии за създаването на работещ инструмент, който да спомага за по-успешното, мащабно и устойчиво развитие на КТИ в полза на иновативното градско развитие.

Вижте още: