На 21 май проектът на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК) за програмен период 2014-2020 г. беше приет от Министерски съвет и вече е внесен в Европейската комисия за окончателно одобрение. Тя бе една от първите програми, които са одобрени и изпратени в Брюксел за последни коментари от ЕК. Това каза в отговор на депутатски въпрос за напредъка по новата ОП, министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на блиц контрол в Комисия по икономическата политика и туризъм. Той допълни, че документът е разработен при спазване принципа на партньорство, като е одобрен от бизнеса и научните среди.

Целта на новата оперативна програма е постигане на баланс между мерките, които имат бърз и непосредствен ефект върху бизнеса (напр. технологично обновление, въвеждане на международни стандарти и сертификация, интернационализация), и такива, които изискват по-дълъг период за постигане на определен резултат и по-големи инвестиции (инфраструктура за иновации и изследвания, развитие и внедряване на иновации). През месец септември e напълно възможно стартирането на първата мярка по програмата, а именно технологична модернизация. И ще го направим веднага, след като защитим ОПИК пред Европейската комисия, защото има голям интерес от страна на бизнеса, каза министър Стойнев. 

На въпрос за проверка на някои от мерките по оперативната програма, министър Драгомир Стойнев отговори: „За мен най-важното е образът на България да бъде чист и да няма никакви спекулации по отношение на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ (ОПК) и мярката, отнасяща се към иновациите. В момента съдействаме напълно с информация на Европейската сметна палата, която прави проверка на около 6 проекта, които са от 2010 г., а някои от 2011 г. През декември миналата година започна проверка на контрола, начина на изпълнение и усвояване на средства по тези договорени конкретни проекти, по които Европейската сметна палата иска да  получи повече информация.  Независимо, че това правителство няма никакво отношение към тези проекти, аз съм се срещнал с представители на Европейската сметна палата, за да съдействам максимално на европейския проверяващ орган. Ние, като правителство, наследихме насоките и препоръките, по мярката за иновации на Оперативна програма „Конкурентоспособност“, която обаче не е сред проверяваните“.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...