Предприемаческата eкосистема е изграденаИзводите са от обобщено изследване на фондация „Каузи“ на база анализи за състоянието на startup средата в общините Благоевгад, Дупница, Кюстендил, Русе и Хасково.

Стартиращи предприемачи от 6 града ще се срещнаха с потенциални инвеститори, за да потърсят финансиране за своите социални и бизнес идеи.

Професионалното образование в отделните общини не винаги съответства на най-перспективните икономически сектори в тях. Въпреки това тези региони предоставят допълнителни възможности за разработване на нови пазари или финансиране по трансгранични програми, а връзки и партньорства от двете страни на българската граница вече са изградени. Наблюденията са от обобщен анализ на фондация „Каузи“ по повод създаването на клонова мрежа на организацията в Дупница, Хасково и Русе.

Във всяка от изследваните общини има поне един работещ бизнес инкубатор, бизнес център или активна организация за подпомагане на стартиращи предприемачи. В по-зрял етап от развитие на новата фирма се включват местните подразделения на работодателските организации, а отскоро функционират и трансгранични търговски камари.

Като основни „препъни камъни“ са посочени обезлюдяването на регионите, липсата на местна политика за насърчаване на предприемачеството и демотивацията на младите хора.

Друг негативен факт е липсата на инвеститори, които активно да търсят идеи за финансиране.

Според експертите на фондация „Каузи“ за подобряване на стартъп средата не е нужна нова и скъпа инвестиция, защото по-голяма част от „играчите“ са налице. Наложително е, обаче, тази общност да се обедини около една дългосрочна визия, да формира ясни и конкретни очаквания у подрастващите младежи и да координира своята работа, така че да повиши ефективността си при показване на успешните примери за успели български предприемачи.

Пълните резултати от проучванията ще бъдат представени по време на V-тото издание на Младежката предприемаческа борса, която се провежда от фондация „Каузи“ в София.

Партньор на събитието е Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ).

Тази година ще чуем за мечтите и плановете на младежи и младежи с увреждания от Ардино, Благоевград, Велико Търново, Китен, Пловдив и София. 16 млади предприемачи ще срещнат инвеститори от:
  •     startup фондовете Eleven, Промяната, Ринкър център, the Venture;
  •     традиционните кредитори в лицето на Unicredit Булбанк и ОГФ;
  •     националните и европейските финансиращи програми.

Вижте още: