Проучване за Деня на Земята: Екологични ползи от хибридната работа

Хибридната работа позволява на предприятията да намалят потреблението на енергия с една пета*, тъй като заменят големи офис площи в центъра на града с по-малки, по-енергийно ефективни пространства, включително гъвкави работни пространства, според ново изследване, публикувано днес.

IWG, най-големият доставчик на хибридни работни решения в света с марки като Spaces и Regus, анкетира повече от 500 лидери и мениджъри на съоръжения в предприятия, които са възприели хибридни работни политики. Резултатите показват, че средната консумация на енергия в тези компании е спаднала с 19% след въвеждането на хибридна работа, което е от полза както за околната среда, така и за крайния резултат.

• Бизнесът е намалил потреблението на енергия с една пета (19%) в резултат на по-ефективното използване на офис пространствата или чрез осигуряване на достъп на екипите до гъвкаво работно пространство

• 84% от компаниите, които са възприели хибридна работа, са намалили потреблението на енергия и общия си въглероден отпечатък

• Повече от три четвърти търсят да проучат допълнителни пътища за намаляване на потреблението на енергия, като например намаляване на съществуващите офис пространства в центъра на града или предлагане на достъп на служителите до гъвкави работни пространства

• Проучване на въздействието върху околната среда, проведено от IWG и ARUP, установява, че работата по-близо до дома може да намали въглеродните емисии с до 90%

• Данните идват от IWG, която добави 867 нови локации в световен мащаб през 2023 г., повечето от които в крайградски и селски райони, близо до мястото, където живеят служителите

Проучването, направено за Световния ден на Земята (22 април), разкрива значителни екологични и икономически ползи за бизнеса, който преминава от скъпи офис пространства в центъра на града към хибридни работни модели, които използват по-малки регионални офиси и коуъркинг сгради на стратегически места близо до домовете на служителите.

Почти половината от анкетираните (44%) са намалили традиционното си офис пространство с една четвърт (25%), което води до понижаване на потреблението на енергия и оперативните разходи. Други 19% са постигнали още по-големи намаления, редуцирайки офис пространството с 26-50%. Впечатляващите 84% заявяват, че хибридната работа е била от ключово значение за спад на общото потребление на енергия и въглеродния отпечатък на тяхната компания, с прогнозирана още по-голяма редукция, тъй като 79% от фирмите заявяват, че възнамеряват да проучат допълнителни пътища за оптимизиране потреблението на енергия, като например намаляване на съществуващите си офиси или улесняване на достъпа до гъвкави работни пространства.

Проучване за Деня на Земята: Екологични ползи от хибридната работа

По-малките регионални гъвкави работни пространства могат да се похвалят с по-висок процент на заетост и следователно по-ниски емисии на служител. По-ранно проучване на IWG** показа, че само един на всеки пет служутели би пътувал повече от 30 минути дневно, докато 60 % искат да работят в рамките на 15 минути от дома.

Предишно проучване на въздействието върху околната среда, проведено от IWG и ARUP, установи, че работата по-близо до дома може да намали въглеродните емисии с до 70% в Манчестър (Обединеното кралство), 87% в Лос Анджелис (САЩ), 82% в Ню Йорк и почти 90 % в Атланта, основно поради намаляването на емисиите от сградите и транспорта***.

Марк Диксън, главен изпълнителен директор на IWG, заяви:„Глобалното преминаване към хибридна работа носи не само силна производителност и финансови предимства на компаниите, подобрения в баланса между професионалния и личния живот на служителите, но и значителни ползи за околната среда. Това последно изследване потвърждава, че предприятията, които са възприели хибридния модел, вече са намалили значително потреблението на енергия.“

„Ползите за околната среда от хибридния модел на работа не свършват дотук. Като дава възможност на хората да работят близо до дома си и им позволява да разделят времето си между местното работно място и мястото, където живеят, по-ранно изследване на ARUP показва, че този модел има потенциала да намали свързаните с работата въглеродни емисии на служителя с 90%.”

Вижте още: