Първата по рода си рамка за устойчивост дава възможност на бизнес сектора с центровете за данни да поеме контрола върху целите за устойчивост
Нарастващото търсене на цифрови технологии и засиленият натиск от страна на ключови заинтересовани страни пораждат необходимостта от стандарт при отчитането на въздействието върху околната среда за центровете за данни.

• Рамката на Schneider Electric предлага 5 ключови области на въздействие, които трябва да се изследват, с 23 ключови показателя в категориите „Начинаещи", „Напреднали" и „Водещи“.

Бостън, САЩ, 01 февруари 2022  Schneider Electric™, лидерът в дигиталната трансформация на енергийното управление и автоматизацията и най-устойчивата корпорация в света за 2021 г. според класацията на Corporate Knights, публикува цялостна нова рамка за екологично устойчиви центрове за данни. Първата в сектора рамка предлага пет области на въздействие върху околната среда и съдържа ключови показатели за операторите на центрове за данни на различни етапи от техния напредък към устойчивост. Като използват рамката, операторите могат да намалят въздействието, което центровете за данни оказват върху околната среда.

Центровете за данни са гръбнакът на днешния цифров свят. Също така те произвеждат до 2% от световните въглеродни емисии, което се равнява на емисиите на авиокомпаниите. За справяне с нарастването в търсенето на високоскоростна интернет връзка и на електроенергия в ИТ сектора се изисква цялостен и стандартизиран подход към екологичната устойчивост.

Панкаж Шарма, изпълнителен вицепрезидент на подразделението Secure Power на Schneider Electric, изтъква: "Отчитането на екологичната устойчивост е във фокуса на вниманието на много оператори на центрове за данни. Въпреки това в сектора липсва стандартизиран подход за измерване и отчитане на въздействието върху околната среда. Schneider Electric разработи цялостна рамка със стандартизирани показатели, която да ориентира операторите и сектора като цяло. Нашето намерение с тази рамка е да подобрим сравнителния анализ и напредъка към екологична устойчивост, за да опазим природните ресурси за бъдещите поколения.“

„Секторът на центровете за данни е постигнал значителен напредък в повишаването на енергийната ефективност, но с нарастването на търсенето на дигитални услуги той трябва да продължи да се ангажира с дългосрочни инициативи за устойчивост", посочва Роб Брадърс, вицепрезидент на програмата за центрове за данни и услуги за поддръжка в IDC. „И тъй като няма как да въздействате върху онова, което не измервате, компаниите трябва да формулират ясни и последователни показатели, по които отчитат не само ефективните технологии, но и потреблението (или евентуалното унищожаване) на природни ресурси като вода, земя и биоразнообразие."

Нарастващият натиск от страна на инвеститори, регулаторни органи, акционери, клиенти и служители също стимулира необходимостта от подобрено отчитане на въздействието върху околната среда при дейността на центровете за данни. Много оператори на центрове за данни обаче не разполагат с опит в областта на устойчивото развитие и са изправени пред нелеката задача да определят какви показатели да следят и какви стратегии да прилагат. Рамката на Schneider Electric е разработена от неговия Изследователски център за енергийно управление, който използва опита на експерти по ESG, консултанти по устойчивост, учени от центрове за данни и архитекти на решения за центрове за данни, за да елиминира компромисите при измерването и отчитането. Изследователският център за енергийно управление е създаден през 2002 г. и е разработил повече от 200 неутрални от гледна точка на доставчиците бели книги и инструменти, които са на разположение на сектора безплатно.  

Метриките за устойчивост на центровете за данни задвижват стратегията за устойчивост

Проследяването и отчитането на стандартизирани показатели за устойчивост спомага за подобряване на съгласуване на вътрешния екип и повишава прозрачността за външните заинтересовани страни, включително клиентите и регулаторните органи. Прилагането на тази рамка също така позволява на операторите на центрове за данни:

• да премахнат трудностите при избора на значими показатели за проследяване;

• да подобрят комуникацията и съгласуването с вътрешните екипи по отношение на целите за устойчивост;

• да действат въз основа на данните, за да подобрят операциите си;

• да осведомяват редовно и последователно външните заинтересовани страни (инвеститори, регулаторни органи, потенциални служители и др.);

• да установят единен стандарт при сравнителния анализ с колеги от бранша по целия свят.

Schneider Electric работи с водещи технологични компании и доставчици на колокация за проектиране, изграждане, експлоатация и поддръжка на съоръжения. Компанията е единственият дигитален партньор, който предлага решения за енергийните, сградните, ИТ и устойчивите аспекти на бизнеса.

За да научите повече за рамката и да получите възможност за собствен устойчив растеж, изтеглете Ръководството с показатели за устойчивост на центрове за данни още днес.

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...