„Липса на развитие“ – това накратко е обобщението на проучването на бизнес средата, проведено от Германо-Българската индустриално-търговка камара (ГБИТК) през 2015 г. сред своите фирми членове за единадесета поредна година. Резултати бяха представени от д-р Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара.

Максимилиан Ерхард, мениджър на клъстера „Дуално професионално обучение“, представи новия проект на ГБИТК в сферата на образованието.

Предимствата на България като дестинация за бизнес продължават да бъдат атрактивната данъчна тежест, ниската цена на работната ръка и членството в Европейския съюз. Факторите обаче, които от години възпрепятстват дейността на компаниите, са значително повече от положителните страни на икономическия ландшафт: неефективното публично управление, слабата правна система, непрозрачността на обществените поръчки, липсващите реформи в сферата на образованието, корупцията и престъпността. Сравнявайки конкретно тези резултати с отговорите от миналогодишната анкета, не се наблюдава промяна. На фона на тази мрачна картина вероятно съвсем скоро дори и десетпроцентовият корпоративен данък няма да бъде достатъчен стимул, ако липсва предвидимост в политическите решения, последователност в работата на държавната администрация и върховенство на закона.

Въпреки това едва 12 % от анкетираните съжаляват, че са избрали България за място за развиване на своя бизнес, а търговският обмен между България и Германия отбелязва рекорд след рекорд.

Резултатите от анкетата потвърждават факта, че цената на работната сила в България е изключително ниска: по този показател България заема първо място сред останалите страни. Чрез изграждането клъстер „Дуално професионално обучение“ ГБИТК подкрепя фирмите при набавянето на квалифицирани специалисти за своята дейност. Това е от решаващо значение за бъдещия успех на компаниите и за намаляването на младежката безработица.

Вижте още: