България държи челни позиции в износа на електроенергия

За първите два месеца от 2023 г. България продължава да бъде най-големия нетен износител на електрическа енергия в цяла Югоизточна Европа. За този период страната ни е изнесла нетно 1,1 TWh електроенергия.

Сериозният анализ на тези данни може да бъде направен по две направления.

Първото е, че износът показва огромния принос на България за стабилността и надеждността на енергийните доставки в целия район. Така страната ни затвърждава водещата си позиция на регионален лидер в електроенергийните пазари. Това има пряк пазарен ефект, защото допринася за ликвидността на борсите.

Разбира се, трябва да се направи важното уточнение, че въпреки тези данни за българския износ, няма как една държава да поддържа ликвидността на борсите в целия регион. А дефицитите на електроенергия продължават да бъдат сериозни.

Освен това, износът позволява на България да генерира значителни финансови постъпления, които отиват за подкрепа на бизнеса под формата на енергийни помощи. С уговорката, че тази мярка не е панацея.

Второто направление е, че огромния износ на електроенергия от България дава възможност на нашите преки икономически конкуренти да се възползват от изгодните цени на електроенергията, защото оперативните разходи за производството на тази електроенергия вече са направени в България.

В условията на непредвидима и нестабилна пазарна среда е необходимо и стратегическо мислене. Например, част от огромните финансови постъпления могат да бъдат пренасочени не само за компенсации за бизнеса, но и за реинвестиции в енергийния сектор, включващи модернизация на електропроизводствените мощности, изграждане на нови генериращи мощности, развитие на електропреносната система, инвестиции в човешки ресурси и т.н.

Вижте още: