Българско енергийно предприятие ремонтира най-голямата гръцка водноелектрическа централа

Тя е Националната електрическа компания на Гърция с 99.7% пазарен дял

Българската ЦЕНТРАЛНА ЕНЕРГОРЕМОНТНА БАЗА (ЦЕРБ) извърши основен ремонт в най-голямата водноелектрическа централа в Гърция - ВЕЦ Кремаста. Водноелектрическата централа е в рамките на комплекса Ахелой, разположен на един от най-големите язовири в Европа.

Възложител на поръчката е Националната електрическа компания на Гърция, Public Power Corporation, която има 99.7% пазарен дял и снабдява с електричество приблизително 7.4 милиона потребители.

ЦЕРБ е направила модернизация на хидрогенератор и подмяна на възбудителната система на същия. Така, благодарение на ремонта, мощността е повишена с 10%.

Това е четвъртия ремонт на ВЕЦ Кремаста в Гърция, който се извършва от българска енергийна компания.

ЦЕРБ е най-голямото българско предприятие за диагностика, ремонт и поддръжка на електрически машини и съоръжения. Предприятието е създадено преди 74 години.

 

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...