Дори конфликтът да приключи, кризата ще продължи

Amin Nasser, CEO на Saudi Aramco, най-голямата енергийна компания в света, която осигурява около 11-12% от глобалния добив на нефт:

"Замразяването или слагането на таван на сметките за електроенергия могат да помогнат на потребителите в краткосрочен план, но това не е изправяне срещу истинските причини за проблема и не е дългосрочно решение."

"Да облагаш компаниите с данък, когато искаш да увеличат производството очевидно не е от особена полза.“

"Липсата на достатъчно инвестиции в сектора на въглеводородите във време, когато алтернативи на изкопаеми горива все още не са налични, е ключовата причина за проблема."

"Конфликтът в Украйна със сигурност засили последствията от енергийната криза, но не е основната причина."

"За съжаление дори, ако конфликтът приключи днес, както всички искаме, кризата ще продължи."

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...