Пълен абсурд - отказваме се от енергията си

Напълно сериозно предлагам на Българската агенция за инвестиции да използва горното ясно и кратко послание като уникално предложение за продажба (USP) за България! :-)

Нищо друго днес не ни отличава толкова ярко - както от съседите, така и от почти цяла Европа.

Графиките показват няколко факта за 2022 г.:

1. Целият Балкански полуостров е зависим от износа на ток от България - имаме голям положителен баланс по отношение на всеки наш съсед. Към 08/09/2022 г. сме на 9,249 GWh нетен плюс в търговията с ток.

2. Въпреки рекордите, цените на тока у нас все пак си остават най-ниски в региона.

Пълен абсурд - отказваме се от енергията си

3. Комплексът Марица-Изток е в основата на това предимство. ТЕЦ-овете отчитат почти 50% ръст на производството спрямо 2021 г. Мините работят с исторически рекордни темпове и не само захранват нашите ТЕЦ, но и вече директно изнасят лигнитни въглища за Сърбия.

На този фон не бива да забравяме, че в Плана за възстановяване и устойчивост е заложен ангажимент за намаляване на работата на нашите ТЕЦ с 40% към 2025 г. (на база 2019 г.). Пълен абсурд, за който трябва на благодарим на ПП..

Пълен абсурд - отказваме се от енергията си

Илюстрации: Александър Харизанов

Вижте още: