ВЕИ инвеститор готов да подпомага сметките за ток на хиляди жители в две български общини за 35 години

Над 15 млн. лева за социална програма в Община Ветрино и Община Вълчи дол предвижда проектът за вятърен парк на “Добротич Уинд” АД

Един от водещите инвеститори в зелена енергия в света иска да вложи 1,2 млрд. лева във вятърен парк със 74 супер модерни генератора

Всеки битов потребител в общините Ветрино и Вълчи дол, област Варна, може да получава енергийна помощ, която да покрива консумацията от 1200 кВтч електроенергия годишно за период от приблизително 35 години. Това е записано в инвестиционното намерение на компанията “Добротич Уинд” АД, която е част от групата на международната компания ”CWP Global” (CWP), реализирала едни от най-големите проекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в Югоизточна Европа. Тя иска да вложи над 1,2 млрд. лева в изграждането на супер модерен вятърен парк със 74 генератора на територията на двете общини.

“Разработихме програмата за енергийна помощ и я включихме официално в инвестиционното ни намерение, като ясен знак на добра воля и отговорност към качеството на живот на близо 14 хиляди жители в двете общини. Ангажиментът, който сме готови да поемем, е дългосрочен – ще започне от първия ден на експлоатация на ветропарка и ще продължи до последния, приблизително 35 години. Колкото по-бързо се случи това, толкова по-добре за хората.”, категорична е Биляна Петрова, изпълнителен директор на “Добротич Уинд” АД.

“Нещо повече – заложили сме възможна индексация на цените на електроенергията за битови потребители в бъдещ период, като при увеличение сме готови да покриваме годишно до 500 лева от сметките за ток на домакинствата.”, уточнява тя.

Енергийната помощ за хората е само част от сериозната социална програма, която инвеститорът е готов да развива в двете общини при “зелена светлина” за проекта. Освен директните постъпления под формата на данъци към местните бюджети и компенсаторните плащания за използване на терени, “Добротич Уинд” АД поема ангажимент за ремонт на използваните селскостопански пътища и рехабилитация на енергийната инфраструктура, както и покриване на сметки за улично осветление в населени места от тези общини, където има инсталилрани генератори, които през миналата зима останаха “на тъмно” заради дефицити в местните бюджети.

Инвеститорът е готов да развива и специални образователни и стипендиантски програми. За периода на експлоатация местните общности ще разполагат с бюджет от близо 10 млн. лева, който хората сами ще могат да разпределят за значими за тях социални проекти и каузи. Всеки жител ще може да направи своето предложение, което ще бъде разгледано от специално сформиран съвет с участие на местните власти, граждански организации и инвеститора.

“Всички тези активности могат да доведат до директни постъпления от общо над 15 млн. лева в полза на хората в двете общини. Те са разработени в съответствие с философията и ценностите ни да работим честно и да се развиваме заедно с местните общности. Вече сме го доказали в проектите ни по света.”, обясняват инвеститорите.

„Вярваме, че жителите на община Ветрино и община Вълчи дол заслужават по-сигурно и устойчиво бъдеще, особено във времена на сериозна икономическа и енергийна несигурност. Те имат право на стабилни доходи, на развитие, на спокойствие и светли улици. Ще открием нови работни места, ще увеличим и работата за десетки местни бизнеси, ще бъдем добрия пример, който може да привлече и други международни инвеститори с устойчиви ценности и ясни ангажименти. Ние сме готови не просто да инвестираме тук, но и да останем през следващите десетилетия.“, категорични са те.

Инвестиционното намерение на “Добротич Уинд” АД предвижда вятърен парк от общо 74 ветрогенератора – 50 в землищата на селата Добротич, Михалич, Искър, Калоян, Изворник и Есеница в Община Вълчи дол и 24 в землищата на селата Доброплодно, Ягнило, Средно село, Ветрино и Момчилово в Община Ветрино. Районът e избран поради комбинацията от много добър ветрови потенциал, нисък екологичен риск и наличието на подходяща електропреносна инфраструктура.

Проектът ще се реализира с вятърни генератори от последно поколение, използващи най-новите и модерни технологии. Планираната единична мощност на всяка турбина ще бъде до 8 МВт, като те са разположени по начин и на разстояние, така че да нямат негативно въздействие върху местното население, природа и земеделие. След изграждането си вятърен парк „Добротич Уинд“ ще генерира електричество, достатъчно за захранването на 440 000 домакинства. Проектът не предвижда използването на европейски грантови програми, държавни субсидии или преференциална цена за произведената от него електрическа енергия.

“Вярваме, че нашето предложение ще срещне сериозна обществена подкрепа, както и отговорна позиция и съдействие на властите на местно, регионално и национално ниво. От една страна, то е в пълен синхрон с националната стратегия на Република България за развитие на ВЕИ проекти, която е заложена и във всички държавни, регионални и общински програми, предвиждайки ускорени административни процедури.

Затова коректното и отговорно отношение към нашето предложение ще бъде ясен знак и за всички останали потенциални инвеститори в България.”, обясняват от “Добротич Уинд” АД.

“От друга страна, проектът ще донесе ясни и измерими ползи за хората в региона и ще им гарантира стабилно бъдеще в турбулентни времена. Бъдеще, което те заслужават и което зависи от визията и решенията на отговорните власти.”, допълват инвеститорите.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...