Гръцко съвместно дружество изгражда газова електроцентрала  в Александруполис

Електроцентралата в Александруполис ще бъде директно свързана с плаващия LNG терминал на Gastrade, в който българската държава е акционер.

Българският министър на енергетиката Росен Христов също присъства на церемонията по откриването.

Изграждането на нова газова електроцентрала в Александруполис – ключов проект за енергийната сигурност на Гърция и по-широкия регион на Балканите – беше обявено днес на официална церемония, проведена в присъствието на министър-председателя Кириакос Мицотакис. Електроцентралата в Александруполис се изгражда от съвместно предприятие на трите основни енергийни групи в Гърция – DEI, DEPA Commercial и Damco Energy от Copelouzos Group.


На събитието присъстваха също министърът на енергетиката на Гърция Костас Скрекас, служебният министър на енергетиката на България Росен Христов, както и Ерик Холмгрен, отговорник по икономиката от посолството на САЩ в Гърция.

Електроцентралата ще бъде директно свързана плаващото съоръжение за съхранение и регазификация (FSRU) на Gastrade, който в момента е в процес на изграждане. Терминалът за втечнен природен газ (LNG) се разработва от проектната компания Gastrade S.A., в която акционери са българският газопреносен оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД, гръцкият национален газопреносен оператор DESFA и гръцката компания DEPA Commercial, Асимина-Елени Копелузу и кипърската компания GasLog.

Така Александруполис се превръща в енергиен център на електрически и газови мрежи с потенциал за снабдяване на вътрешния пазар и съседните страни.

Изграждането и експлоатацията на електроцентралата в Александруполис ще допринесе за постигане на целите на Европейския зелен пакт и прехода към производство на енергия с ниски емисии. Оборудването, което ще бъде монтирано в централата, е подходящо за изгаряне на водород и може да работи със смесено гориво.

Очаква се новата електроцентрала да заработи до края на 2025 г. Тя ще бъде с комбиниран цикъл и ще има инсталирана мощност от 840 MW, което е приблизително нетната мощност на 3 лигнитни централи, които в момента се извеждат от експлоатация. Благодарение на високата си ефективност, централата ще осигури безпроблемно електроснабдяване на ниски ценови нива.

Главният изпълнителен директор на Copelouzos Group Христос Копелузус отбеляза: „Ние сме тук, за да приветстваме проект, който променя енергийния сектор: Гърция вече е защитена, тя придобива енергийна независимост. В същото време се създава нов енергиен стълб за Югоизточна Европа, тъй като страната ни ще може да изнася електроенергия за съседните балкански държави – за България, Северна Македония и дори Сърбия.

Като Група избрахме местоположението на електроцентралата тук, в Александруполис. От години обръщаме специално внимание на по-широкия регион Еврос, като напълно осъзнаваме важната му геостратегическа позиция и създаваме инфраструктура, която заедно с други проекти в процес на изпълнение в региона, като например LNG терминала до Александруполис (FSRU), генерира възможности за развитие на местната икономика и много нови постоянни работни места.

Copelouzos Group ще продължим да разработваме проекти с национално и международно значение. Те включват инвестиции, които са в процес на задълбочена подготовка, като например електрическата междусистемна връзка между Гърция и Египет и офшорните вятърни паркове – за по-добро и по-устойчиво бъдеще.“

Президентът и главен изпълнителен директор на гръцката енергийна компания Public Power Company (PPC) Георгиос Стасис отбеляза: „Новата електроцентрала в Александруполис, чието строителство откриваме днес, е резултат от съзидателното сътрудничество между PPC Group и двама важни партньори – DEPA Commercial и Copelouzos Group, с цел да се допринесе за утвърждаването на ролята на страната като силен, а защо не и експортен производствен играч в по-широкия регион на Югоизточна Европа. Както е добре известно, чистата енергия е в основата на нашето стратегическо планиране.

Предвид факта, че настоящите технологии за дългосрочно съхранение на енергия от възобновяеми източници са или в експериментален стадий, или са много скъпи, няма съмнение, че природният газ може да играе важна роля. Новите газови централи трябва да бъдат гъвкави и възможно най-ефективни и в крайна сметка да имат потенциала да бъдат част от енергийна система с нулеви нетни емисии, използваща чисти горива, като например зелен водород.

Гръцко съвместно дружество изгражда газова електроцентрала  в Александруполис

В този контекст, инвестицията ни в новата електроцентрала с комбиниран цикъл в Александруполис не само следва стратегическите ни цели, но и служи за още по-плавен преход. В същото време тя ще допринесе за енергийната независимост на страната, но и допълнително ще затвърди позицията на PPC като ключов енергиен партньор в по-широкия регион на Югоизточна Европа.“

Председателят на DEPA Commercial Йоанис Пападопулос заяви: „Днес е исторически момент както за DEPA Commercial и големите енергийни групи, с които обединихме усилията си за осъществяване на инвестицията, така също и за Александруполис, Гърция и Югоизточна Европа. С електроцентралата в Александруполис Гърция се сдобива с още един ключов проект, който ще допринесе за непрекъснатото снабдяване с по-рентабилна енергия. В същото време, страната ни има и нова възможност за преход към зелена енергия, тъй като централата с комбиниран цикъл ще балансира системата, позволявайки по-голямо навлизане на ВЕИ в енергийния микс.“

Важността на проекта беше отбелязана и от главния изпълнителен директор на DEPA Commercial Константинос Ксифарас, който посочи: „Днес откриваме проект, който е важен за енергийната сигурност на Гърция и на по-широкия балкански регион. В него се използва природен газ за производство на електроенергия и за нас той представлява изпълнение на бизнес плана, който сме разработили и изпълняваме от 2020 г. Той цели да превърне DEPA Commercial в интегрирана енергийна компания. Електроцентралата в Александруполис е много важна част от нашия бизнес план, която ще ни позволи да обхванем по-широк спектър от дейности и да осигурим енергийния преход за DEPA Commercial.“

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...