ICGB подаде заявление за сертифициране като независим преносен оператор
Процедурата по сертифициране като независим преносен оператор е една от ключовите административни стъпки, които предшестват въвеждането на газопровода в търговска експлоатация

Проектната компания ICGB, която отговаря за реализацията на интерконектора Гърция-България, стартира процедурата за сертифициране като независим оператор на преносна мрежа. Съответните документи са подадени на 16-ти февруари и следва да бъдат разгледани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Аналогично заявление е подадено и към националния енергиен регулатор на Гърция – RAE.
 
След въвеждането на интерконектора в търговска експлоатация, предвидено за юли тази година, ICGB ще бъде оператор на газопровода. Това изисква предварителна сертификация на компанията като независим оператор на преносна мрежа. Изпълнението на процедурата е законово задължение и е едно от условията на Решението за изключение от задължението за достъп на трети страни, за регулирани тарифи и за отделяне по собственост.
 
Процедурата по сертифициране като независим преносен оператор е една от ключовите административни стъпки, които предшестват въвеждането на газопровода в търговска експлоатация. Като бъдещ оператор, който ще изпълнява функции по пренос на природен газ, ICGB следва да гарантира, че няма да допуска прилагане на  неконкурентно или дискриминационно поведение. За тази цел е необходимо изграждането на нов управленски модел на дружеството, включително приемане на набор от корпоративни правила, политики и процедури и въвеждане на двустепенна система на управление с управителен съвет и надзорен съвет.
 
Националните регулатори на България и Гърция следва да разгледат и оценят наличието и практическия ефект на новите правила и процедури, предвидени да действат в проектната компания, след което да издадат съвместно решение за сертифициране. Решението се издава в срок до 4 месеца от подаването на документите и подлежи на преглед за становище от Европейската комисия.
 
Максималният възможен срок на цялата процедура по сертифициране е 6 месеца от датата на подаване. Предвид стратегическото значение на проекта IGB, акционерите на проектната компания разчитат на волята на националните регулатори заявлението да бъде разгледано при съкратени срокове.
 
Проектът IGB е от ключово значение за повишаване на сигурността на доставките и за осигуряване на диверсификация на източниците на природен газ за България и региона на Югоизточна Европа. Към средата на февруари над 85% от всички строителни дейности по линейната част и наземните съоръжения са завършили. Очаква се газопроводът да бъде въведен в търговска експлоатация през втората половина на 2022 г.

Вижте още:

Соня Миклай е новият главен управител на „Германо-Българската индустриално-търговска камара“ от 1 март 2024 г.Тя поема поста от д-р Митко Василев, който бе начело на организацията последните над 30 години.