Нулева политика в България
Сърбия замрази цената на газ за индустрия и бита до юни. Сърбия купува от Газпром 60% от нужните количества на 270 долара/1000 куб.м. и 40% на пазарни цени, които днес са към 1000 долара/1000 куб.м.

Румънският финансов министър предложи намаляване на акциз на горива наполовина за 3 месеца. Това ще намали цената на бензина с 14%. Парламентът ще го гласува тези дни.

Турция намалява цените на ел.енергия за бита от 1 март, след като преди 2 месеца ги вдигна с над 50%. Турските домакинства в момента плащат 171 лв/мвтч за първите 150 квтч от сметката и 257 лв/мвтч за останалото потребление.

Всеки прави нещо, всеки ден.

Ние- едно и също. Пенсионери, 60/40, компенсации.

Нула идеи.

Вижте още: