ICGB стартира процедура за добавен капацитет с цел оценка на пазарното търсене за увеличаване на техническия капацитет на газопровода IGB

Процедурата е разделена на две основни фази и се провежда в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи

Независимият преносен оператор ICGB, отговарящ за управлението и търговската експлоатация на газопровода IGB, стартира задължителна процедура за оценка на пазарното търсене за добавен капацитет съгласно Регламент (ЕС) 2017/459 (NC CAM).


Процесът е разделен на две основни фази – необвързваща и обвързваща фаза, и е с продължителност около две години. Той ще бъде реализиран в тясно сътрудничество с операторите на съседни преносни системи „Булгартрансгаз“ (България), DESFA (Гърция) и Трансадриатическия газопровод (TAP). Процедурата ще изследва дали е налице необходимият пазарен интерес, който да обоснове увеличаването на техническия капацитет на интерконектора Гърция-България.

Към момента газопроводът оперира с капацитет от 3 млрд. куб. м. годишно, като може да достигне над 5 млрд. куб. м. год. в зависимост от пазарния интерес с допълнителна инвестиция. Това може да се случи в съответствие с планираното въвеждане в експлоатация на терминала за втечнен природен газ в Александруполис, Гърция поради близостта на двете инфраструктури и тяхната синергия.

„Предприехме необходимите действия за координация на процеса с трите съседни на IGB оператора на преносни системи и те потвърдиха стартирането на процедура за добавен капацитет от тяхна страна. Осъществявайки свързаност с DESFA и с терминала за втечнен природен газ в Александруполис, ние ефективно ще създадем връзка между световните производители и търговци на LNG и пазара на газ в Югоизточна Европа. Тази свързаност може да насърчи регионалното енергийно сътрудничество, да подобри възможностите за доставка и да подпомогне интеграцията на газовите пазари в региона“, отбелязаха изпълнителните директори на ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас.

На 3 юли ICGB стартира първата фаза от процеса, в която всички заинтересовани страни са поканени да изпратят своите необвързващи прогнози за търсене на капацитет не по-късно от 28 август. Пълният пакет документи, както и всички правила за участие, са достъпни на https://www.icgb.eu/transparency/public-consultations/. Всички получени необвързващи заявки трябва да бъдат споделени с операторите на съседни преносни системи и събрани в Доклади за оценка на пазарното търсене за всяка точка на междусистемно свързване. Докладите ще бъдат публично достъпни на уебсайта на ICGB, както и на сайтовете на съответните преносни оператори в съседство.

Следващите стъпки, в зависимост от заключенията на докладите, включват изготвяне на проектни предложения, провеждане на обществена консултация и подаване на окончателно проектно предложение до съответните национални регулаторни органи.

Според Георгиева и Сатлас ICGB все още проучва възможността за оптимизиране на процеса и предлагане на добавен капацитет по-рано от 2-годишния период на пълната процедура. Тъй като това е съвместен процес, компанията ще провежда редовни дискусии с операторите на съседни преносни системи, за да съгласува и осигури координиран график от двете страни на точките на междусистемно свързване в Стара Загора и Комотини.

IGB е първият маршрут за диверсифицирани доставки на природен газ към България, гарантирайки повишена сигурност на доставките и диверсификация на източниците. Новата инфраструктура осигурява близо годишното вътрешно потребление на България и създава възможности за пренос на природен газ и към други съседни държави в региона, включително Молдова и Украйна.

Вижте още:

• Застрахователният сегмент е разделен регионално според пазарите, на които Generali оперира• Уди Брадфорд (Woody Bradford) ще заеме позицията на...