Нефтодобивните компании с огромни печалби през 2022 г.

Нефтодобивните компании ще натрупат огромни печалби през 2022 година.

Първата графиката представя прогнозата на Rystad Energy за свободния паричен поток на публичните нефт- и газодобивни компании по света сравнен с цената на нефта. Очакванията са за исторически рекорд от 834 милиарда долара, който надхвърля почти 2 пъти миналогодишния исторически рекорд. И това се случва на фона на цени, които са значително по-ниски от периода 2011-2013 г.

Втората графика показва две неща. Вляво виждаме колко малък е делът на инвестициите от паричния поток - спада от над 92% през 2015 г. до около 20-30% през последните години. И не се очаква да нарасне. Вдясно виждаме подредени водещите компании по две оси - по вертикалата е ръстът на паричния поток в абсолютни стойности, а по хоризонталата е отношението на инвестициите спрямо паричния поток. Виждаме, че Exxon Mobil е гигантският победител и че почти всички поддържат 20-30% инвестиции.

Основни изводи:

1. Добивът на нефт и газ буквално ще изяде световната икономика през 2022 г.

2. Въпреки това инвестициите се поддържат на рекордно ниски нива, което означава, че добивът ще остане нисък и цените ще останат много високи и през идващите години.

3. Секторът ще продължава да поглъща огромен дял от световната икономика и в близко бъдеще.

За съжаление не разполагам с еквивалентните данни за добива на въглища, но положението е подобно - компаниите правят исторически рекордни печалби и много малко инвестират в нови мини.

Това е всичко, което трябва да знаете за т. нар. енергиен преход.

Важна добавка: Всичко това НЕ включва държавните гиганти като Saudi Aramco, Gazprom и други.

Нефтодобивните компании с огромни печалби през 2022 г.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...