Министерството на енергетиката и AES България подписаха Меморандум за разбирателство за проучване на иновативни решения в сектора

Министерството на енергетиката и AES България одобриха Меморандум за разбирателство. Подписи под документа положиха министърът на енергетиката Александър Николов и изпълнителният директор на дружеството Иван Цанков.

Според документа AES България се ангажира да подпомага усилията на страната за декарбонизация на енергетиката и постигане на увеличените амбиции за 2030 и 2050 г. по Европейския зелен пакт. Ще бъдат предоставени знания и опит за пазарното внедряване на иновативни технологии, които ще подпомогнат плавния преход към екологосъобразно производство и съхранение на енергия, включително от възобновяеми източници. Предвижда се AES България да проучи вариантите за разработване на комбинация от соларен проект с мощност около 100 MW и Система за съхранение на енергия от батерии (BESS), както и самостоятелен BESS проект от 80 MWh в околностите на София, с което ще подпомогне потенциала и сигурността на мрежата.

С меморандума правим следваща стъпка в двустранното сътрудничество за устойчиво развитие на сектора. Енергетиката не само в България е изправена пред редица предизвикателства, които можем да преодолеем само ако сме единни, посочи министър Николов и благодари на представителите на частния сектор за партньорството, инициативността и споделения опит. Така със съвместни усилия можем да повишим конкурентоспособността и сигурността на българската енергетика, посочи министър Николов. Той подчерта важността на съвместното партньорство за решаване на икономическите и социалните въпроси, свързани с бъдещето на комплекс Марица изток.

Меморандумът отбелязва също, че Споразумението за изкупуване на електрическа енергия (СИЕ), сключено между AES България и „Национална електрическа компания“ ЕАД като купувач, ще продължи да функционира до изтичането му през 2026 г. и няма да бъде удължавано след това, както е предвидено в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България от 6 април 2022 г. AES България ще проучи вариантите за преминаване/съвместно изгаряне в ТЕЦ AES Гълъбово на природен газ/водород, биомаса или гориво, произведено от отпадъци (твърдо гориво от отпадъци или „SRF“) след изтичането на СИЕ през май 2026 г.

Корпорация AES работи активно за енергийната трансформация, за внедряването на нови решения и продукти в региона и за устойчивост на пазарите. AES има за своя мисия да бъде начело на енергийната трансформация, да ускорява внедряването на нови решения и продукти, да подпомага пазарите, на които оперира, за да станат по-устойчиви, каза при подписването президентът на AES България Оливие Маркет.

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...