Германо-Българската индустриално-търговска камара предлага 23 конкретни мерки


Резултатите от провелите се на 25.05.2014 г. избори за Европейски парламент отразяват волята на българските гласоподаватели страната да следва курс, съобразен с политиките на Европейския съюз като например подобряване на условията на конкуренция едновременно в името на потребителите и производителите. Необходимо е да се предприемат действия, за да се оптимизира енергийният сектор в България в синхрон с принципите на ЕС.

23 са мерките, които Специализираната комисия „Енергетика“ към Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) предлага, за да се постигнат четири основни цели:

1. Либерализиране на пазара на електроенергия
2. Укрепване на регулаторната среда
3. Стабилизиране на енергийните дружества
4. Въвеждане на подходяща система за социално подпомагане

Водещи принципи при осъществяването на реформи в енергийната система на България трябва да бъдат устойчивостта, предвидимостта и прозрачността.

Конкретните предложения за решаване на проблемите в енергийния сектор Специализираната комисия „Енергетика“ към ГБИТК обобщи в писмена позиция, подкрепена от Управителния съвет на ГБИТК. Становището беше изпратено на 28.05.2014 г. до Президента на Република България Росен Плевнелиев, до Министър-председателя Пламен Орешарски, с копие до Заместник министър-председателя Даниела Бобева, Министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев и Председателя на ДКЕВР Боян Боев.

Германо-Българската индустриално-търговска камара изразява волята и готовността си на базата на опита и експертизата на своите фирми-членки активно да се включи в реформирането на енергийния сектор в България.

Вижте още: