Слънчеви сметки на коляно

Онзи ден шефът на ЕСО споделил, че към момента има входирани проекти за изграждане на 20,000 MW фотоволтаични панели... Това при обща инсталирана мощност за електропроизводство от около 11,000 MW в България.

Първият въпрос, до който ме води тази информация :

Защо има нужда Планът за възстановяване да субсидира изграждане на нови фотоволтаици при положение, че така или иначе има чисто пазарен интерес за невъзможни бройки??? 🤔

Но да се върнем към реалностите на мрежата...

Графиката показва генерацията и потреблението в слънчев летен ден. В този момент около 1,000 MW панели дават 666 MW, тоест покриват почти 20% от товара (общо 3,900 MW).

Да приемем, че минималното потребление в бъдеще ще бъде по-високо - около 4,000 MW. АЕЦ-ът дава поне 2,000 MW, които не подлежат на бързо включва-изключване. Остават едни 2,000 MW, които трябва да бъдат покрити от други източници. Ако имаме толкова слънчеви панели, те биха могли да ги осигуряват, но всичко друго ще трябва да спира (практически невъзможно - най-малкото перките също ще работят, а и доста вода ще тече!), освен ако не изнасяме тока...

Обаче всички страни наоколо също изграждат слънчеви панели с бързи темпове. Това значи, че точно когато нашите произвеждат най-много ток, това почти винаги ще се случва и в Гърция, Румъния, Турция, тоест износ не е много вероятно да има...

Възниква логичният въпрос:

Какво ще се случва с тоя ток, ако имаме повече от 2,000 MW панели?

Забележете, че не питам за 20,000... само за 2,000!

Аааа... батериите забравих. Тези гигантски 6,000 MWh батерии, които планираме, могат теоретично да съберат дневното производство на 600 MW панели. И дотам.

Останалият ток е излишен. Той просто не може да бъде допуснат до мрежата. Това значи, че ако в България има над 2,500 MW инсталирани панели:

1. Ще имаме ежедневни отрицателни цени на тока, тоест ще трябва да се плаща на потребители да поемат колкото могат от излишъка.

2. Въпреки горното, огромна част от производството им просто няма да бъде допускано до мрежата, тоест няма да работят точно, когато произвеждат най-много.

Мисля, че тези бакалски сметки дават възможност на всеки да се замисли дали и колко да инвестира в слънчеви панели. За допълнителна информация - явлението се нарича "ценови канибализъм на ВЕИ" в специализираната литература...

Важна добавка накрая:

По време на пиковото потребление от над 7,000 MW през зимата всички тези панели ще произвеждат точно 0 (НУЛА) ток, тоест пак ще имаме нужда от абсолютно всеки инсталиран ват въглища!

Вижте още:

● Ново проучване на International Workplace Group разкрива, че 74% от родителите биха потърсили нова работа, ако се налага дълго ежедневно пътуване...