Американската енергийна компания „Уестингхаус“ обяви, че  след консултации с всички български политически партии, е подписала акционерно 
споразумение за разширяване на ядрените мощности в АЕЦ „Козлодуй“. Това и всички  бъдещи споразумения по проекта ще бъдат одобрявани от следващите български  правителства. 
 
Ядреният реактор на „Уестингхаус“ АР1000® беше избран от българската страна. През  декември 2013 г. страните влязоха в ексклузивни преговори, последвали предпроектно проучване за изграждане на 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй“, проведено след търг.  „Уестингхаус“ ще предостави цялото оборудване за реактора, проектирането,  инженеринга и горивото за него. През следващата година „Уестингхаус“ ще проведе  конкурентен търг, в съответствие с българските и европейските правила за провеждане на  обществени поръчки, за изграждането на реактора. Очаква се в процеса на строителството  да се включат български и международни строителни компании. 
 
Планира се реакторът АР1000® да влезе в експлоатация до 2023 г. Като базова мощност с  нулеви въглеродни емисии, блокът ще отговаря на изискванията на българското и на  европейското законодателство за конкурентоспособна и нисковъглеродна енергия за  следващите 60 години. 
 
„Радваме се, че АЕЦ „Козлодуй“, част от групата на Български енергиен холдинг ЕАД, правим тази значима следваща стъпка, за да предоставим на България и Европа най- модерната ядрена технология в света към момента – реакторът АР1000®“, каза Дани Родерик, президент и главен изпълнителен директор на „Уестингхаус“. „Ядреният реактор  АР1000 ще предостави уникално съчетание от ползи за България: ненадмината  безопасност, лицензиране, сигурност и икономическа ефективност на проекта, създаване  на работни места, технологична диверсификация и разнообразяване на горивата, в  съответствие с политиките и стандартите на ЕС. Няма други алтернативи, които да постигат  тези важни цели в такъв мащаб. Реакторът АР1000® ще създаде над 15,000 преки и  косвени работни места в България. Проектът ще подпомогне създаване на десетки 
българо-американски търговски партньорства в ядрения сектор и други производства,  както и ще установи постоянен обмен на научно итехнологично познание и възможности  за развитие“, обясни Родерик. 
 
Това споразумение е поредната демонстрация, че реакторът АР1000® е изборът на  технология за ядрения сектор в Европа и в световен мащаб.

Вижте още: