4 тенденции на валутния пазар, които ще повлияят на световната икономика през 2023 г.

Предстоящата година се очаква да бъде предизвикателна. Енергийната криза продължава да засяга Европа, инфлацията ще се запази висока до 2024 г., а сценарият за икономическа рецесия изглежда неизбежен. Тези фактори ще се отразят върху валутния пазар чрез увеличение на волатилността на обменните курсове.

Това ще окаже отрицателно влияние върху финансовото състояние на дружествата. Анализаторите на iBanFirst, един от най-големите доставчици на валутни услуги и международни плащания в Европа, обясняват основните тенденции, които ще окажат влияние на световната икономика, както и на дейността на вносителите и износителите през 2023 г.

1. Валутната волатилност променя конкурентната игра

Волатилността на валутните курсове оказва пряко влияние върху общите икономически условия и по-специално върху веригата за доставки. И през тази година САЩ може да бъдат най-силно засегнати. Например при такъв спад на йената спрямо долара (спад от 14% за изминалата календарна година) производството в Япония стана много по-евтино, спрямо това в САЩ, докато в миналото производството в Япония беше по-скъпо в сравнение със САЩ. Ако ситуацията се запази същата през 2023 г., това вероятно ще доведе до изместване на производствените съоръжения в по-голяма близост до клиентите.

С тенденцията за нарастване на волатилността на валутния пазар анализаторите на iBanFirst препоръчват на българските компании да предприемат мерки за защита от валутния риск, за да запазят конкурентоспособността си на международните пазари.

"Волатилността на валутните пазари далеч не е проблем само за мултинационалните компании. Тя може да засегне всяка компания с трансгранични операции, независимо от нейния размер. Прилагането на стратегия за управление на валутния риск трябва да се обмисли от дадена компания при следните ситуации: когато фактурира своя износ или други разходи, свързани с бизнеса, в чуждестранна валута (дъщерни дружества, заплати и др.), ако плаща за вносни стоки или други услуги в чуждестранна валута и при задължения за покупки към чуждестранни доставчици", казва Деан Тодоров, директор за България в iBanFirst.

2. Ликвидността на USD, основният фактор

Еволюцията на ликвидността на щатския долар е от първостепенно значение, тъй като световната икономика е базирана на долара. Оказва силно влияние върху посоката на развитие на икономиката и финансовите активи. Съществуват няколко начина за изчисляване на ликвидността на щатския долар. Често срещана практика е проследяването на динамиката на паричното предлагане в щатски долари в основните икономики.

Ликвидността на щатския долар достигна рекордно високи стойности по време на пандемията от Ковид, когато централните банки масово започнаха отпускането на кредити. Но след това ситуацията се промени. Нарастващата инфлация принуди централните банки да приложат по-рестриктивна парична политика. Дори Японската централна банка, която от дълго време стои настрана, сигнализира през м. декември, че може да се откаже от твърде хлабавата парична политика в борбата с високата инфлация.

Това води до свиване на ликвидността на щатския долар: "Според нашите проучвания ликвидността на щатския долар вече се е върнала на нивата от 2015 г., когато Китай девалвира юана. Като се има предвид, че инфлацията няма да изчезне мигновено, което принуждава централните банки да останат в режим на затягане на паричната политика още известно време, това свиване се очаква да продължи поне в краткосрочен план, през първото или дори и през второто тримесечие на 2023 г.", добавя Деан Тодоров.

3. Глътка въздух за развиващите се страни: краткосрочно обезценяване на долара

След 10-годишния си връх, достигнат в края на септември 2022 г. (около 114 пункта), доларовият индекс следва рязка низходяща тенденция. Това е добра новина за началото на 2023 г., тъй като силният долар има отрицателно влияние върху световната икономика. По данни на Международния валутен фонд приблизително половината от всички трансгранични заеми и международни дългови ценни книжа са деноминирани в щатски долари. Нововъзникващите пазари обикновено са най-уязвими, особено частният корпоративен сектор, който обикновено има високи нива на деноминиран в долари дълг. С повишаването на световните лихвени проценти финансовите условия в много държави се затягат значително. По-силният долар само засилва този натиск, особено за някои развиващи се пазари, които вече са изложени на висок риск от затруднения с дългове.

4. Евро/долар, нов сценарий
За по-малко от три месеца, сценарият с еврото също се промени драстично. В края на септември 2022 г. валутната двойка EUR/USD достигна 20-годишно дъно от около 0,95, което съответства с пика на доларовия индекс. Сега той се намира в интервала между 1,05 и 1,07. Това не е особена изненада. Когато нетната позиция спрямо еврото е екстремна - можете да видите на графиката по-долу, показваща позиционирането на FX търговците в края на м.септември - обикновено следва силен отскок.

В този конкретен случай за възстановяването допринесоха мерките за паричната политика, приети от Европейска централна банка, както и други фактори (например енергийната криза в Европа не е толкова сериозна, колкото се очакваше). В краткосрочен и средносрочен план положителните нагласи вероятно ще продължат да доминират. Но валутна двойка EUR/USD трябва да набере сили, за да се откъсне от зоната 1,0775, която служи като точка на съпротива.

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...