Allianz Trade повиши рейтинга на България за първи път от 11 години

Глобалният лидер в застраховането на търговски кредити отчете намаляване на средносрочния риск от забавени плащания и лоши вземания у нас.

Анализаторите обаче оставят без промяна оценката по сектори, като 11 от 18 остават в зоната на чувствителен риск.


Лидерът в застраховането на търговски кредити на глобално ниво и у нас - Allianz Trade повиши рейтинга на България, като отчита намаляване на средносрочния риск от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи у нас. Той е променен от B2 на BB2, като скалата включва два индикатора с шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък), A, BB, B, C до D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Това е първата ревизия на оценката за страната ни от 2012 г. насам, когато тя бе понижена от B1 на B2.

Според анализаторите на Allianz Trade има редица стабилни показатели на макроикономическо ниво, които са дали основание за повишаване на рейтинга в средносрочен аспект. Тяхната оценка показва, че икономиката на България е устояла сравнително успешно на външните шокове през последните четири години. Сред най-големите предизвикателства те посочват пандемията от Covid-19 и войната в Украйна.

Allianz Trade повиши рейтинга на България за първи път от 11 години

„Рецесията през 2020 г. беше сравнително ограничена, а след нея последва убедителен подем на българската икономика. По наши прогнози през 2023-2024 г. годишният растеж на реалния БВП ще остане над +2,5%. Освен това макроикономическите основи остават стабилни. Публичните финанси са благоприятни, като държавният дълг е едва 24% от БВП. Текущата сметка регистрира малки годишни дефицити от 2021 г. насам, които бяха покрити до голяма степен от нетни притоци на преки чужди инвестиции. Валутните резерви покриват около седем месеца внос и са повече от достатъчни в подкрепа на действащия валутен борд. България е в добра позиция да се присъедини към Еврозоната през 2025-2026 г. Като взехме предвид всичко това, взехме решение да променим средносрочния рейтинг от B на BB, което е в стабилната част на скалата. Краткосрочният рейтинг обаче остава без промяна на ниво 2 – умерен риск.“, обяснява Манфред Щамер, главен анализатор на Allianz Trade.

Макар и на ниво държава рейтингът да бележи подобрение, след края на третото тримесечие на 2023 г. експертите на Allianz Trade оставят без промяна рисковите рейтинги за забавени плащания и лоши вземания в секторите на българската икономика*. 11 от 18 наблюдавани сектора остават в „оранжевата зона“ на чувствителен риск. Единственият сектор у нас в “зелената зона” на нисък риск, продължава да е Софтуер и ИТ услуги.

“Повишаването на рейтинга на България определено е добър знак, защото е индикация за стабилност и ще даде повече увереност, че българските компании, които внасят стоки и услуги са в състояние да покриват търговските си кредити. Това може да им бъде от помощ, когато търгуват с чужди партньори. В същото време обаче не трябва да забравяме, че българската икономика е силно експортно ориентирана. Затова родният бизнес не трябва да подценява рисковете, когато е в позицията на износител. Не трябва да се намалява и бдителността при търговски операции в страната, защото две трети от секторите у нас остават в зоната на чувствителен риск от забавени плащания.”, обяснява Камелия Попова, управител на Euler Hermes за България, вече опериращи под търговската марка Allianz Trade.

“Повишаването на рейтинга на България като държава не е основание за българските компании да подценяват предизвикателствата в динамичния контекст на глобалната икономика днес, когато имаме и индикации за рецесия на някои пазари. Нашата препоръка е те да се запознаят с възможностите да защитят бизнеса си с подходящи инструменти като застраховка на търговските кредити”, допълва тя.

Allianz Trade повиши рейтинга на България за първи път от 11 години


*Мониторингът обхваща 18 сектора в 70 държави, като се използва методология на Allianz Trade с четири основни критерия – търсене, доходност, ликвидност и бизнес среда. Секторите се индексират от “зелено” за нисък, през “жълто” за умерен, “оранжево” за чувствителен до “червено” за висок риск от забавени плащания и лоши вземания. Изготвя се на тримесечна база.

Рейтингът на риск на Allianz Trade на ниво държави дава информация за степента на риска от забавени плащания и лоши вземания при осъществяване на сделки с компании, опериращи в съответната държава. Скалата включва два индикатора - шест степени за средносрочен риск от AA (най-нисък),A,BB,B,C,D (най-висок) и за краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-висок). Изготвя се на тримесечна база и следи над 200 държави по света.

Вижте още:

Годишните награди на b2b Mediaсе проведоха за десети път и се утвърдиха през годините като място за най-иновативните идеи, за отговорните бизнеси и предприемачи и за кампаниите с каузи.Голямата награда за...

Покрай новините за невъзможността за съставяне на редовно правителство, продължаващата войната в Украйна и други кризи, като че ли никой не обърна...