БАКБ е първата банка, която започва отпускането на гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнесаБългаро-американска кредитна банка и Фонд мениджър на финансови инструменти в България подписаха първото споразумение за портфейлна гаранция в подкрепа на ликвидността на малките и средни предприятия в отговор на икономическата криза, свързана с пандемията от COVID-19. Споразумението беше подписано на 12.10.2020 год. от Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор и Лорета Григорова, изпълнителен директор на БАКБ, а от страна на ФМФИБ подпис положи изпълнителният директор Александър Георгиев.

Документи ще се приемат още от 13 октомври 2020 година във всички  офиси на БАКБ.

Гаранциите по схемата са напълно безплатни за крайният кредитополучател.

Предприемачите могат да се възползват от следните кредити:

    • Инвестиционни кредити с възможност за до 24 месеца гратисен период по главница

    • Кредити за преодоляване на финансови затруднения, дължащи се или утежнени от епидемията от COVID19

    • Оборотни средства с възможност за до 12 месеца гратисен период по главница

Срокът на осигуреното финансиране е от  12 до 120 месеца, като няма ограничение относно размера на всеки кредит.

Процентът на гаранцията е до 80 % от кредита. Чрез антикризисния инструмент, ФМФИБ ще поеме част от кредитния риск на финансовите институции, произтичащ от портфейл от нови заеми за малки и средни предприятия без достатъчно обезпечения, но с необходимост от подкрепа в условията на настоящата ситуация. Целта е да бъде улеснен достъпът на бизнеса до кредити за продължаване на дейността, включително за задоволяване на нуждите от ликвидност или за преодоляване на  финансови  затруднения, които се дължат на пандемията или се утежняват от нея.

Инструментът „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“ е финансиран със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

БАКБ е първата банка, която започва отпускането на гарантирани от ББР кредити в подкрепа на бизнеса

Вижте още: