Дакъде доведоха санкциите Русия и докъде Европа

Спадът на БВП на Русия и санкциите карат вносът й да пада, защото хората потребяват по-малко.

Ръстът на цените на петрол и газ кара износът й да расте.

Резултатът е излишък по текущата сметка, т.е. повече спестени, неизхарчени пари на руското правителство.

Графиките показват как се движи този излишък за месеците януари-април от 2007 до 2022.

Сега вижте април.

Средният излишък през годините е бил около 7 млрд.долара. През 2022 е около 38 (!) млрд. долара.

Санкциите в момента не работят, както трябва. Те всъщност пълнят куфарите на Путин за повече оръжия.

И създават повече инфлация в Европа.

Само за април храните у нас са поскъпнали с 4.5%.

Източник: IIF

Вижте още: