Две бомби са заложени в публичните финанси

Ето и първата сериозна бомба, която ще гръмне в лицето на новосформирания кабинет. Свободният ресурс, с който разполага държавата, за да покрива своите разходи е намалял 3 пъти за периода март/май 2023 година, а бъдете сигурни, че към момента вече сме малко над задължително ограничителния лимит. Така, че съвсем скоро ще отпадне наредба 15 и така ще имаме пари за още месец и половина, което обаче е поредната стъпка към тоталното унищожаване на каквато и да било фискална консервативност.

Втората бомба е, че Асен Василев ще трябва спешно да емитира нов дълг, с който да обезпечи огромните публични разходи, които бяха гласувани през миналата година, а бъдете сигурни, че те ще бъдат на значително по-висока средногодишна доходност от нивата, на които успявахме да пласираме дълг в началото и средата на миналата година

Имайте предвид, че за първите четири месеца на 2022 година имахме 800 млн лева излишък, а за съшия период на 2023 имаме 1,13 млрд лева бюджетен дефицит, а големите разходи тепърва идват.

И всичко това идва в момент, в който Еврозоната регистрира маргинален икономически растеж, а немската икономика е в техническа рецесия, което означава, че и данъчните постъпления в някой момент ще започнат да се свиват заради забавянето на икономичексата активност в Европа и у нас.

 

Вижте още: