Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), ОББ и Европейската комисия разширяват сътрудничеството си, за да отключат възможност за предоставяне на 767 млн. евро за български ММСПМикро, малки и средни предприятия в България ще имат възможността да финансират своите планове за растеж и развитие на бизнеса, дигитална трансформация и възстановяване след коронавируса, като направят условията по съществуващите кредити по-гъвкави, тъй като Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и ОББ се договориха да увеличат размера на съществуващото гаранционно споразумение над два пъти, за да обхванат нови кредити на ММСП в ОББ за 400 млн. евро

Кредитните гаранции се предоставят по Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), стартирана от Европейската комисия за подобряване на достъпа на МСП до финансови средства.

Със споразумението общата сума на гарантираните по COSME кредити, налични за ММСП и финансирани от ОББ, достига до 768 милиона евро (1.5 млрд. лева). То също така въвежда и две нови гаранционни инициативи по COSME-механизма за гарантиране на заеми в България: “COSME COVID-19” и “COSME Дигитализация”, създадени да подкрепят МСП във възстановяването от коронавируса и в дигитализацията на тяхната бизнес дейност..

Български МСП ще могат да кандидатстват и да се възползват от кредити с COSME гаранции в ОББ до 30 септември 2023 г.

• ЕИФ и ОББ увеличават размера на съществуващите COSME гаранции, за да предоставят свежи средства в размер на 400 млн. евро под формата на кредити и лизинги за български микро, малки и средни предприятия (ММСП)

• С това увеличение, общият размер на кредитите с ЕИФ и/или COSME гаранции в ОББ вече възлиза на 768 млн. евро

• Споразумението въвежда два нови пакета от гаранции по Програма "COSME” за България - “Пилотна схема COSME за дигитализация” и “COSME Covid-19”

• Европейският инвестиционен фонд е част от групата на Европейската инвестиционна банка

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка: “Споразумението между Европейския инвестиционен фонд и ОББ, гарантирано от Европейската комисия, предоставя свежи средства в размер на 400 млн. евро като по-достъпно финансиране за българските ММСП. Тези средства ще подпомогнат ММСП да финансират своите планове за развитие и растеж, да запазят работни места и да дигитализират бизнес дейността си. Заедно с нашите партньори от ЕС и ОББ, ние отключихме нови възможности за по-бързо икономическо и социално развитие в България, както и за по-бързо възстановяване от коронавируса.”

Тиери Бретон, Европейски комисар за Вътрешен пазар, добавя: “Предоставяйки подкрепа в борбата с коронавируса по COSME - механизма за гарантиране на заеми, Комисията и ЕИФ осигуриха незабавна ликвидност за микро, малки и средни компании. През този период на предизвикателства за много компании, особено по-малките, ние изцяло се мобилизирахме да подкрепим българските фирми, за да дигитализират бизнес дейността си и да получат бърз достъп до финанси за своето възстановяване.”

Петър Андронов, главен изпълнителен директор на ОББ и кънтри мениджър на KBC Груп в България, споделя: „Към този момент ОББ е подкрепила над 4000 кредита по програма COSME с общ размер от над 800 млн. лв. Новото споразумение, което позволява на банката да достигне портфейл от над 1.5 млрд. лв. по програмата, както и да подкрепи нов сегмент компании, е естествено продължение на успешното сътрудничество на ОББ с ЕИФ в подкрепа развитието, увеличаването на капацитета и подобрението на процесите в малкия и среден български бизнес.“, коментира той.

ОББ беше първата банка в България, която предложи финансови продукти с гаранция по “Пилотната схема COSME за дигитализация” и “COSME Covid-19 Мерки за подкрепа”, и двете допълнително финансирани по Програмата "COSME", стартирана от Европейската комисия и приложена на практика от ЕИФ. “Пилотната схема COSME за дигитализация” подкрепя дигитализацията на малки и средни предприятия в Европа като гарантира 70% от допустимите кредити, отпуснати от банки, докато “COSME Covid-19 Мерки за подкрепа” осигурява гаранции за 80% от кредитите за възстановяване от пандемията от коронавирус COVID-19.

Съгласно Гаранционната програма “COSME Covid-19”, ОББ планира да подкрепи българските МСП, предоставяйки кредити в размер на 125 млн. евро (245 млн. лв.).

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...