1346879Възможностите за дългосрочно спестовно инвестиране и най-подходящите продукти и инструменти за това бяха обсъдени днес на дискусионен форум „Печели находчиво: нови хоризонти за личните спестявания“, който специализираната медия „Инсмаркет“ организира в столичния Бизнес център Capital Fort.

Събитието бе открито от председателя на Комисията за финансов надзор (КФН) Карина Караиванова, която в словото си подчерта, че една от основните цели на регулатора е подобряване на финансовата грамотност на хората. Вече са започнали разговори с водещи български университети за повишаване финансовите знания на студентите. Освен това е планирано такъв тип програми да са достъпни за всички желаещи да се образоват.

Финансови експерти обсъдиха добрите алтернативи на спестовното инвестиране
  • Доброволните пенсионни осигуровки и животозастрахователните продукти са сред най-подходящите инструменти
  • КФН – с нови инициативи срещу инвестиционните посредници без лиценз
  • Едно от предизвикателствата е по-добрата финансова грамотност на хората
По отношение защитата на интересите на потребителите г-жа Караиванова съобщи, че в инвестиционния сектор следващата седмица ще бъде предложено за обществено обсъждане приемането на законови промени за въвеждане фигурата на тайния клиент за инвестиционни посредници, които работят без лиценз. Г-жа Караиванова обеща на инвеститорите стабилна регулаторна среда, в която компаниите от небанковия финансов сектор да оперират.

Владимир Савов, член на КФН, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, съобщи, че през 2016 г. в КФН са постъпили общо 1282 жалби и запитвания срещу поднадзорни лица. В сферата на инвестиционния пазар те са 63. По последни данни, в областта на капиталовия пазар нелицензираните инвестиционни посредници са 52. За да се улесни директния контакт с потребителите в близките месеци предстои да бъде създаден кол-център на КФН. В сферата на застрахователния пазар жалбите са общо 1069 бр., а в сферата на осигурителния пазар – 37. Г-н Савов още веднъж обяви, че извършените проверки на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователите и презастрахователите са показали, че секторите на пенсионното осигуряване и застраховането са стабилни, а по констатираните проблеми КФН е направила препоръки.

Алтернативите за дългосрочните спестявания и инвестиции в животозастрахователната практика бяха представени от Светла Несторова, председател на УС на АБЗ и главен изпълнителен директор на ЗЕАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИГ“ ЕАД. Г-жа Несторова обясни възможностите на три основни форми на алтернативни спестявания при животозастраховането – смесена застраховка „Живот“; застраховка „Живот“, свързана с инвестиционен фонд и застраховка „Живот“, свързана с индекс.

„Има много алтернативи за спестяване, но когато става дума за пенсия, няма по-подходящо предложение от доброволния пенсионен фонд.“ Това обяви Владислав Русев, изпълнителен член на УС на ПОД „Алианц България“. Поради демографските фактори, държавното обществено осигуряване и в бъдеще няма да е в състояние да осигурява достоен заместващ доход.„Трябва сами да обмислим и планираме своите спестявания и сами да се погрижим за себе си“, посочи г-н Русев. Експертът изтъкна предимствата на доброволното пенсионно осигуряване пред други форми на спестяване, например то формира по-висока доходност от тази по банковите депозити, и даде пример: 100 лв. днес ще бъдат 432 лв. след 30 г. при 5% годишна доходност. Друг аргумент за спестяване в пенсионен фонд е и възможността да се ползва данъчно облекчение.

Деян Василев, изпълнителен директор на MoitePari.bg, препоръча на аудиторията 6 основни финансови стъпки: поставяне на ясни финансови цели с изготвяне на бюджет и баланс; оптимизиране на кредитите и спестяване за авариен фонд; защита срещу основни рискове; изплащане на скъпите потребителски кредити; спестяване за пенсия до 15 % от дохода; разумно инвестиране.

В края на събитието всички гости получиха като комплимент от организатора касичка – като първата спестовна форма, с пожелание за умело управление на личните инвестиции.
Форумът бе подкрепен институционално от Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Българската асоциация на личните финансови консултанти, Българска стопанска камара, Българска Фондова Борса.

Пълните презентации на лекторите, както и видео и снимки от форума може да бъдат намерени в сайта на събитието: http://invest2017.insmarket.eu

Вижте още: