1424371На специално събитие в София тех парк беше даден старт на проекта „Практични финанси“ – първа фаза от него е разработването на нов образователен курс за ученици от гимназиален етап, предназначен за  целогодишно обучение в рамките 72 учебни часа.  

Зад проекта, иницииран от финансовия сектор у нас и неправителствената образователна организация JA България, се обединяват МОН, които идентифицират необходимостта от разработване на детайлна програма за финансова грамотност, браншовите организации от сектора, които се обърнаха към JA България за разписване на учебно съдържание и корпоративни партньори, които подкрепиха инициативата и ще допринесат и с експертиза за разработване на практически казуси за учебното съдържание. С реализацията на проекта партньорите целят  да предоставят на учениците от гимназиален етап знания и практически умения в управлението на личните финанси.

Сред официалните гости, които първи приветстваха старта на проекта беше министърът на образованието и науката, Красимир Вълчев: „Искам да поздравя Джуниър Ачийвмънт – не само за този проект, а за цялата им досегашна работа, те са доказали, че с каквото се захванат, успяват. Изключително полезен партньор за МОН, защото позиционираха конкретни теми като предприемачество и финансова грамотност, теми, които ни помагат в процеса на формулиране на политиката на министерството. Факт е, че образователната система има много задачи пред себе си – трябва да научим децата на езикови, на математически компетентности, трябва да ги научим на родолюбие, трябва да ги направим хора с общоевропейски и общочовешки ценности, които в същото време владеят уменията на 21-ви век – креативност, предприемчивост, медийна и финансова грамотност. Финансовата грамотност от една страна е интердисциплинарна и зависи от грамотността по математика, предприемачество и технологии, а от друга – тя самата може да помогне на учениците да придобият други компетентности и прави много по осезаема за реалния живот наука като математиката. Пожелавам успех на проекта и нямам съмнение, че финансовите отношения са най-съществената част от икономическите отношения.“

„Практични финанси” надгражда компетентностите, усвоявани в рамките на общообразователната подготовка и осъществява връзки с математика, български език и гражданско образование, което ще благоприятства въвеждането му като самостоятелен предмет в рамките на разширената или допълнителната подготовка.

„Финансовата грамотност е неразделна част и важен елемент от ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Това, което отличава работата на JA в сферата, е дългосрочният подход и визия – пример за това е проектът ни с МОН и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В резултат на него сме предложили часове по финансова грамотност в рамките на профил „Предприемачески“. А „Практични финанси“ неслучайно носи това име, защото ключова част от нашия бизнес модел и стойността за образователната система и учениците е това, че осигуряваме практическа насоченост с участието на бизнеса.“ – сподели за старта на проекта Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

Курсът ще бъде преведена и адаптирана версия на JA Personal Finance® Blended Model или традиционни методи на обучение и обучение с дигитални технологии, смесени по начин, който помага на учащите да усвоят материала по-продуктивно. След завършването учениците ще могат да идентифицират как личните им финанси влияят върху качеството им на живот и ще разберат как финансовите избори, които правят допринасят за постигане на желанията им. „Практичени финанси“ ще обхване 10 теми от всички аспекти на финансите, в рамките на два учебни срока, включително уроци за представяне на нови знания, практически дейности, оценка чрез тестове и допълнителни упражнения към всяка тема. Практическите уроци ще включват бизнес примери  казуси, разработени от партньорите по проекта. Основните корпоративни партньори, които застават зад реализацията на проекта и финансират старта му са NN България, БНП Париба Лични финанси и Финансова група Карол.

Николай Стойков, главен изпълнителен директор на NN България поздрави гостите в залата и се обърна към тях: „За NN България проектът „Практични финанси“ е продължение на дългосрочните ни усилия за повишаване на нивото на финансова грамотност в страната. Още от 2001 г. имаме редица инициативи за усъвършенстване на знанията и уменията за управление на личните финанси, последните от които са проект за подобряване на финансовата грамотност на студентите в неикономическите университети в България и ръководството с финансови работилници за учители, деца и родители „За парите и други важни неща: Първи стъпки“.

Проектът ще бъде реализиран на два етапа. Първият стартира сега и включва развиване на съдържанието, а пилотните класове, в които ще започне преподаването ще се включат през втория срок на тази учебна година. Първата пълна академична година на изпълнение ще бъде 2018/2019.

Бруно Льору, изпълнителен директор за България и Румъния на BNP Paribas Лични финанси сподели: „Като част от най-голямата финансова група в Еврозоната, имаме огромни знания и опит в областта на финансовата грамотност, които нашите експерти ще споделят с българските младежи. Това е част от политиката ни на отговорно кредитиране, която компанията следва неотлъчно от създаването си през 1953 г. Като част от тази политика, предоставяме на българите полезни съвети, които публикуваме в нашия корпоративен блог. Издадохме и наръчника “Как да харчим умело?”, а наскоро направихме и серия от образователни видеоклипове. В този смисъл подкрепата ни за проекта “Практични финанси” е естествено продължение на нашите устойчиви усилия в образоването на хората да управляват интелигентно личните си финанси.

Учебното съдържание ще бъде представено на учениците така, че да могат да разберат взаимовръзката между днешните финансови решения и бъдещата финансова свобода. „Практични финанси“ си поставя за цел да даде на младите хора стратегии за управление на парите, включително да им изясни ролята на заетостта и доходите, бюджетирането, спестяването, кредити и дълг, защита на потребителите, разумно потребление, управление на риска, инвестиране, Понци схеми, а също ще надникне и в екзотичната все още територия на криптовалутата.

„За нас подкрепата на този национално значим проект е естествено продължение на образователните инициативи, които Карол провежда повече от 10 години. Ние сме с разбирането, че инвестирането в знания носи най-голям дивидент.“каза Станимир Каролев, основател и председател на Съвета на Директорите на финансова група Карол

Важен и знаков за старта на проекта момент от откриващото събитие беше подписването на меморандум, между основните браншови организации от финансовия сектор. Идеята за такова обединение датира у финансовите асоциации от две години и като мотив документът описва необходимостта от повишаване на финансовата култура на потребителите на финансови услуги и същевременно отсъствието в общообразователната подготовка на предмет за придобиване на практическа финансова грамотност в началните и средни училища у нас. Финансистите виждат това като основен и незаобиколим проблем както за предлагащите финансови услуги и продукти институции, така и за самите учащи, които след завършване на своето образование срещат проблеми с ефективното потребяване на финансови услуги и взаимодействие с частните и държавни институции с дейност в тази област.

Своя подпис и воля за обединени усилия в посока по-добро финансово образование и бъдеще за младите хора на България дадоха Асоциацията на банките в България (АББ), представлявана от Емил Ангелов, член УС, Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ)  с председател Светла Несторова, Българската асоциация за лизинг (БАЛ) и Борислав Тодоров като съпредседател, Българската асоциация за потребителско кредитиране (БАПК), представлявана от Димитър Димитров, член на УС, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО) и председателят й, д.ик.н. Никола Абаджиев, Българската асоциация на застрахователните брокери (БАЗБ) и нейният председател Ивета Кунова, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП), с председател Радослава Масларска и Българската асоциация на управляващите дружества (БАУД) с председател Петко Кръстев.  

Председателят на АБЗ, Светла Несторова, която е сред основните посланици и  радетели за обединяване на сектора и за стартиране на проекта „Практични финанси“, се обърна към присъстващите от името на целия финансов сектор: „Вярвам, че тези 8 асоциации, които са днес тук и ще подпишат меморандум за сътрудничество в областта на финансовата грамотност представляват осигурителната мрежа, която трябва да не позволи на този проект да спре да се движи и която трябва да гарантира устойчивото му преминаване към нови и нови фази така, че да достигне повече ученици. Това ще доведе до по-съзнателни граждани и до едни по-здрави бъдещи поколения.“

Дни преди официалния старт „Практични финанси“ получи и подкрепата на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), която удвои сумата, събрана от корпоративните партньори NN България, БНП Париба Лични финанси, Финансова група Карол, Булстрад Живот Виена Иншуарънс Груп, ДЗИ и ПОК Доверие. Така програмата ще може да бъде развита и пилотирана през 2017 г. а през 2018 г. да достигне като целогодишно учебно съдържание в 50 училища в страната. Институционални партньори на проекта са Министерството на образованието и науката, Комисията за финансов надзор и Националната агенция за приходи.  

Вижте още:

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...