Европейската банкова институция Група ОТП (OTP Group) продължава експанзията в региона с придобиване и на сръбското дружество Societe Generale, което ще оперира под ново име – Банка ОТП Сърбия. 

Група ОТП обяви приключването на финансовата сделка по придобиване на Societe Generale в Сърбия. Банката ще продължи да работи на местния пазар под ново име – Банка ОТП Сърбия.

С успешното завършване на сделката по придобиване, Група ОТП - която е собственик на Банка ДСК в България, засилва допълнително пазарната си позиция в региона. Процесът на интеграция между двете сръбски банки, Войводинска банка и Банка ОТП Сърбия, ще доведе до създаването на една от водещите банкови институции на местния пазар както по размер на активите, така и по брой обекти в клонова мрежа, и по големина на портфолиото от кредити и депозити. Непосредствена задача и пред двете банкови организации в Сърбия, част от Група ОТП, ще бъде да се фокусират върху поддържането на най-високо качество на обслужване на клиентите и успешно осъществяване на процеса на интеграция. Понастоящем, във връзка с прехвърлянето на собствеността, клиентите на Societe Generale Сърбия, наричана отсега нататък Банка ОТП Сърбия, не е нужно да предприемат действия и в бъдеще ще бъдат своевременно уведомявани за основните етапи, свързани със сливането на банките.

„Societe Generale работи успешно повече от 40 години в Сърбия. Тя е една от най-иновативно ориентираните банки на пазара и стана много ценен член на семейството на Група ОТП. С тази сделка ние потвърждаваме не само нашия дългосрочен и сериозен ангажимент към сръбския банков пазар, но също така демонстрираме, че Група ОТП има солидна основа, добре капитализирана е, има изключителна ликвидност и ръководството на групата се ангажира да засилва и подобрява регионалното присъствие", заяви Ласло Волф, зам.-изпълнителен директор на Банка ОТП в Унгария и Председател на борда на директорите на Банка ОТП Сърбия, като добави, че това събитие е важен момент за развитието на банковата група в Сърбия.

Процесът на интеграция на Банка ОТП Сърбия и Войводинска банка се планира да продължи до 2021 г. Дотогава двете банки ще работят като самостоятелни юридически лица.

 

Вижте още:

Държавата започва обсъждането на възможностите за изграждането на консолидиран платежен механизъм за компенсиране на производителите при форсмажорни обстоятелства. Това се...

Между 6 месеца и 1 година са необходими на българските компании, за да се подготвят за еврозоната. Това показват резултатите от неформално проучване на Асоциация на...

„Старият дъб“ е специално място. Това не е само последната оцеляла кръчма, но и единственото останало обществено място, където могат да се срещат...