ИДЕС поставя за разглеждане важни въпроси, свързани със счетоводството и одита, с които да подобри средата в България и да повлияе положително на бизнеса

Дискусията „Счетоводството и одита в България – натрупаният опит след последните промени“ се реализира от Регионална организация Варна, ИДЕС и катедра „Счетоводна отчетност“ към Икономически университет - Варна

Регионалната организация на ИДЕС във Варна в партньорство с катедра „Счетоводна отчетност“ към Икономически университет – Варна организира двудневна дискусия на тема „Счетоводството и одита в България – натрупаният опит след последните промени“, в рамките на която експерти ще търсят работещи решения на важни за сферата въпроси. Необходимите промени, за които ИДЕС алармира, целят да подобрят счетоводната среда в България, което от своя страна да окаже положително влияние на бизнеса като цяло.

В дискусията, която е с подчертано практичен характер и търси конкретни решения, активно участие вземат представители на различни държавни организации, като КФН, КПНРО, Сметна палата и др.; представители на браншови организации, в това число – КРИБ, АССП, Съюз на счетоводителите в България, АИКБ; както и директни представители от страна на бизнеса. Целта е всички заедно да търсят работещите и полезни промени и конкретни решения на важните за всички страни въпроси.

Нуждата от провеждане на подобна дискусия е за събиране на различни гледни точки относно необходимостта от промени в търговското и счетоводно законодателство, каквито не са правени в последните 20 години. Тези промени, разбира се, се инициират от експертите, но те са най-важни за бизнеса. Затова и една от основните разисквани теми в дискусията е развитието на Търговския закон от аспект на връзката му с финансовата отчетност – тема, която е пряко свързана със създаването на държавно-професионален орган за счетоводно законодателство, който да има опита и експертизата да предлага нужните законодателни промени.

„Необходимо е създаването на една по-голяма група, която да модифицира международните практики и стандарти спрямо нашата реалност и най-вече – спрямо модернизацията на бизнеса. Бизнесът се развива, а счетоводството трябва да е негово адекватно отражение, да се развива със същата скорост. За съжаление то е застинало“, коментира Бойко Костов, Председател на ИДЕС.

Организаторите на дискусията се надяват да успеят да поставят основен фокус върху няколко големи наболели теми, както и да успеят заедно с представителите на държавните, браншовите и работодателските организации, които се включат, да стигнат до решения, които в последствие да входират за разглеждане от съответните органи. „Голямото ни желание беше тук да присъстват представители на законодателната и изпълнителната власт, за да може дискусията да бъде чута и разбрана. Със сигурност от този форум ще излязат предложения, които да внесем в Народно събрание“, сподели Илия Илиев, член на УС на ИДЕС.

Сред темите на дискусията влизат още:

a. Сложността и размера на изискванията за докладване на борсовите и държавните дружества – с какво помагат на бизнеса?

b. Администрацията в България и отношението й към законовите счетоводни изисквания.

c. Сложността на Закона за независимия финансов одит – на кого е потребна

d. Сложността и размера на изискванията за докладване на борсовите и държавните дружества – с какво помагат на бизнеса?

e. Неясният тон и посланието на одиторските доклади.

Предвидена е дискусия и в посока как се преподава счетоводството и независимият финансов одит във ВУЗ и има ли нужда от промени в тази посока. В предварителния разговор, Илия Илиев споделя: „Наблюдаваме с тревога, че кандидатите, които се явяват на изпити в ИДЕС намаляват. И в нашата сфера има криза на кадри, което също алармира за необходимостта от промени.“

Партньорството с Икономическият университет за реализираната дискусия също не е случайно. „Ние сме широко отворени към университетите“, споделя Бойко Костов. „Опитваме се във всички форуми да насърчаваме кариерно студентите към нашата професия. Вторият ни много голям приоритет са работодателските организации – стараем се да съгласуваме с тях всички предлагани промени, които смятаме, че са необходими в търговското законодателство, тъй като вярваме, че именно на тях трябва да бъдем полезни“, допълни той.

ИДЕС поставя за разглеждане важни въпроси, свързани със счетоводството и одита, с които да подобри средата в България и да повлияе положително на бизнеса

Вижте още:

Украинската Опера и Балет поставя “Дон Кихот” в София, Пловдив и Варна. Вечният роман на Сервантес ще оживее пред нас чрез красиви танци, поставяйки сякаш един от най -...

Тази помощ не само ускорява местната модернизация, но ще помогне на България да следва тенденциите на световния пазар и да обезпечи продоволствената си сигурност, прилагайки...

Институтът за развитие на публичната среда съвместно с Фондация „The Convo“ стартира кампания „България, ти имаш суперглас”, за да прикани хората да...