ИДЕС се среща с трите най-големи парламентарни групи за обсъждане на предвижданите промени за прилагане на Закона за ДДС

Според експертите, промените ще доведат до сериозна административна тежест върху бизнеса.

Представители на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) реализираха работни срещи с парламентарно представените партии за обсъждане на предложените промени за прилагане на Закона за ДДС с цел да се избегне приемането на промени, които ще доведат до голяма административна тежест за бизнеса. В срещите се включиха Председателят на ИДЕС, Бойко Костов и Председателят на Контролния съвет на ИДЕС, Велин Филипов, както и представители на счетоводните и работодателските организации - Катя Крънчева (АССП и Счетоводен портал КиК Инфо), Рая Петрова (AССП), Евгени Руйков (ИПСБ), Добрин Иванов (AИКБ) и Станислав Попдончев (БСК), като се срещнаха последователно с представителите на ГЕРБ, Възраждане, ДБ и ПП.

Целта на дискусиите е да се стигне до отпадане на предложените промените в ППЗДДС, според които всички регистрирани по ЗДДС лица трябва да декларират в дневниците си за продажби определени салда по сметките за вземания от клиенти. Консолидираното мнение на представителите на счетоводните и работодателските организации е, че това изискване ще доведе до сериозна административна тежест върху счетоводителите. В същото време информацията няма отношение към изчислението на данъка по справката-декларация по ЗДДС, и ще бъде използвана от МФ и НАП за статистически цели.

Ако бъдат приети промените, счетоводителите ще трябва да докладват ежемесечно информация, която до този момент се завеждала на годишна база до 30.06 на следващата година. Това е 12 пъти увеличаване на административната тежест, според работодателите, защото ще се прави всеки месец инвентаризация на вземанията, за да са коректни и окончателни данните, които се подават.

Ще се наложи да се поддържа допълнителен регистър за месечно деклариране, за да е ясно каква част от вземането е данъчна основа и данък при салдата на съдебни, присъдени и обезценени вземания, а при предприятия, които прилагат Международните счетоводни стандарти, салдата на вземанията могат съществено да се различават от данъчната основа и начисления данък по доставката.

Основното заключение по отношение на предложената промяна е, че тя не почива на законова делегация, не е свързана с определянето и декларирането на резултатите за ДДС, представлява много висока и необоснована административна тежест за бизнеса и не е придружена от реална оценка на въздействието. Цялостното становище на ИДЕС по темата, подкрепено от Цветан Симеонов, в качеството му на представител на няколко работодателски организации, е представено на Министерството на финансите и не е взето под внимание.

Представителите на парламентарните групи приеха представените професионални аргументи и се ангажираха да се проведе диалог с МФ, който да доведе до оттеглянето на спорните текстове в Проекта за изменени е и допълнение на ПП на ЗДДС.

Вижте още: