ИДЕС връчи две парични стипендии от по 1000 лв. на отлични студенти от степен Магистър в УНСС

Стипендиите на името на председателите на Института проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков са създадени като допълнителен стимул за студентите в областта на счетоводството, финансовия контрол и одитаИнститутът на дипломираните експерт-счетоводители в България награди двама отлични студенти от УНСС, отличили се с високи академични успехи, като по този начин сложи началото на традиция за ежегодно връчване на стипендии на името на проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Отличия получиха студентите от степен Магистър Амелия Филипова, специалност „Счетоводство и бизнес анализ“ и Ива Иванова, специалност „Счетоводство, финансов контрол и финанси с преподаване на английски език“

Инициативата се реализира за пръв път, след като по-рано тази година Управителният съвет на ИДЕС учреди еднократните стипендии на стойност 1000 лв. на името на председателите на Института на заклетите експерт-счетоводители проф. Димитър Добрев и проф. Станчо Чолаков. Целта на ИДЕС е да окаже нужното признание към труда на тези изключително важни за професията личности, като в същия момент направи първа стъпка в прякото подпомагане на висшето образование в сферата. Идеята е допълнително да се поощри и да се стимулират финансово отлично представилите се студенти в областта на счетоводството, финансовия контрол и одита, а също и да се мотивират кариерно към професията дипломиран експерт-счетоводител.

„Победителите в конкурса трябва да се гордеят с това отличие, тъй като проф. Димитър Добрев, освен Председател на Института на заклетите експерт-счетоводители, е вторият ректор на УНСС и може би първият българин, който е защитил дисертация по счетоводство в Германия. Има огромни заслуги за развитието, както на теорията, така и на практиката на одита в нашата страна и не случайно го наричаме патриарх на счетоводната мисъл в България.“, сподели Председателят на ИДЕС Бойко Костов при връчването на стипендиите. „Проф. Станчо Чолаков е вторият Председател на Института, бил е също така ректор на Икономическия университет във Варна, както и Министър на финансите и управител на БНБ. И двамата са изключителни личности за епохата си и големи професионалисти.“

Кратката церемония в офиса на Института уважи и заместник-ректора на УНСС проф. Цветана Стоянова, която подчерта важността от доброто взаимодействие между Института и висшите учебни заведения през годините. Проф. д-р Снежана Башева, ръководител Катедра "Счетоводство и анализ" в УНСС и член на УС на ИДЕС, също се обърна към присъстващите:

„С учредяването на тези две стипендии ИДЕС като институция показва, че иска да привлече най-добрите, най-можещите и най-знаещите студенти, финансирайки тяхното обучение“, сподели проф. Башева. „Отличията отиват при студенти от УНСС, което е признание и за програмите, които се предлагат в университета. От друга страна – самите студенти, които се явиха на този конкурс, показват, че имат желание да работят в областта на одита и съответно да посветят своя живот на тази професия“, допълни тя.

Кандидатстването за двете парични стипендии се реализира през периода януари-март, а критериите включваха студентите да са редовна форма на обучение в степен магистър или 4-ти курс бакалавър, да покажат отличен успех от предходни семестри (2 семестъра при бакалавър и 1 семестър при магистър), както и да демонстрират постигнати резултати от участие в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

Вижте още: