Индекс на потребителските цени в САЩ: Какво става, ако пазарният консенсус греши?

iBanFirst с прогноза за инфлацията в САЩ през м. януари.

Пазарният консенсус очаква, че през м. януари индексът на потребителските цени в САЩ ще продължи да намалява до 6,2% на годишна база. Повечето инвеститори смятат, че обявяването на данните няма да се отрази съществено върху цените на активите, но какво ще стане, ако пазарният консенсус греши?

САЩ ревизираха нагоре оценката си от м. декември и вместо да се понижат, месечните потребителски цени се повишиха с 0,1% вместо с 0,1% надолу, както бе първоначално съобщено. Данните за м. ноември също бяха ревизирани нагоре - 0,2% вместо 0,1%. Това се обяснява най-вече с промяна в методологията (преизчисляване на сезонните корекционни коефициенти), което все е пак е значителна промяна. Анализаторите на iBanFirst не са с положителни нагласи спрямо индекса на потребителските цени за м. януари:

- Инфлационният импулс вероятно е достигнал своето дъно през миналия месец, като не би трябвало повече от половината от основните компоненти да са с над 20 базисни точки на месечна база;

- Промяната в методологията увеличава несигурността по отношение на публикуването;

- Очакванията за по-висока инфлация са необуздани.

От iBanFirst смятат, че ако имаме по-висока инфлация от очакваното, може да се наблюдава повишаване на волатилността при облигациите, акциите и валутите. Това е сериозен риск, който трябва да се вземе предвид. В Европа най-скорошните данни за индекса на потребителските цени показаха в няколко държави, че инфлацията е по-утвърдена, отколкото се смяташе, и че тя не е само в цените на енергията, както например в Германия, където основният индекс на потребителските цени през последните шест месеца се движи над 6% на годишна база. Ако проблемът с инфлацията се запази, а това е твърде възможно, вероятно крайният лихвен процент в САЩ ще бъде много по-висок от 5%, споделят още те.

Междувременно пазарът започва да обсъжда 6%, а малка част от анализаторите, позовавайки се на правилото на Тейлър, дори прогнозират, че Фед няма да има друг избор, освен да повиши основния си лихвен процент над 8%. Това, което изглежда очевидно, е, че пазарът със сигурност е твърде самоуверен по отношение на идеята за намаляваща инфлация и относно това, че тази година в САЩ може да се сме свидетели на понижение на лихвения процент.

От валутна гледна точка преобладаващият проблем с инфлацията би могъл да бъде от полза за долара, тъй като очакванията за по-високи лихвени проценти ще стимулират притока на капитал в САЩ, като по този начин ще подкрепят обменния курс на долара. За момента пазарът е все още мечи настроен спрямо щатския долар – данни в графиката по-долу. Броят на договори с къси позиции се понижава седмица след седмица, но все още е твърде рано да се каже нещо повече, може би скоро ще станем свидетели на съживяване на доларовия индекс, споделят анализаторите на iBanFirst.

Вижте още: